آیااینهارامیدانید؟ دوشنبه هشتم جوزای۱۴۰۱هجری شمسی، مطابق به ۳۰  می سال ۲۰۲۲ میلادی

آیا می‌دانید در جریان حفاری‌ها برای ساخت سیستم ترانسپورتی در استانبول آثار متعلق به 8500 سال قبل کشف شده است؟

1834723
آیااینهارامیدانید؟ دوشنبه هشتم جوزای۱۴۰۱هجری شمسی، مطابق به ۳۰  می سال ۲۰۲۲ میلادی

اینک میپردازیم به تقدیم برنامه آیا اینهارا میدانید امروزی مان، دربرنامه امروزمطلبی داریم زیرعنوان « کشف آثار باستانی متعلق به 8500 سال قبل در استانبول» تقدیم شما عزیزان میگردد.

این آثار بر تاریخ کهن و ارزشمند استانبول پرتو می‌افکنند

استانبول که به علت موقعیت جغرافیایی ویژه از اعصار کهن تاکنون یکی از شهرهای مهم جهان بوده است، پس از اعلام آن به صفت پایتخت امپراطوری روم به شهری مهم‌تر تبدیل گردید. این شهر که از سوی امپراطوری بیزانس و عثمانی به صفت پایتخت مورد استفاده قرار گرفته است، به پایتخت سه امپراطوری نیز معروف است. میراث گرانبها و غنی استانبول که با سه فرهنگ امپراطوری روم، بیزانس و عثمانی ترکیب شده، با کاووش‌های باستان‌شناسی بین سال‌های 2004 الی 2013 ، از زیر خاک بیرون آورده شدند.

در خلال امور حفاری درسال 2004 برای ساخت تونلی که قراربوداززیرتنگه استانبول عبورکند، درمحله ینی قپی در بخش اروپایی بقایای آرخیولوژیک مهمی کشف گردید. به تعقیب این اکتشاف مهم امورحفاری متوقف شده وبایک تیم بزرگ باستان‌شناسی  کاووش‌ها آغازگردید. با آثارمکشوفه بسیار مهم در نتیجه این کاووش‌ها نیز اطلاعات تاریخی و ارزشمندی که به تاریخ کهن استانبول پرتو افکنده، جمع‌آوری شده است. در پائین‌ترین طبقه این کاووش‌ها مرکز مسکونی نیولتیک متعلق به 8000 الی 8200 سال پیش از این کشف گردید. اینجا قدیمی‌ترین مرکزمسکونی استانبول بوده است. بقایای بندر تئودوسیوس یکی از مهمترین بنادر قنسطنطنیه پایتخت امپراطوری بیزانس در نتیجه این کاووش‌ها کشف گردید. این کاووش‌های باستان‌شناسی که در نتیجه آن بقایای 37 کشتی مغروقه بدست آمده، به‌عنوان یکی از بزرگترین کاووش‌های باستان‌شناسی قرن محسوب می‌گردد. اخبار مربوطه