نظری به آجندای تورکیه وجهان، عملیات قفل پنجه نیروهای مسلح تورکیه درشمال عراق

عملیات نظامی " قفل پنجه " نیروهای مسلح تورک، مناطق آواشین – باسیان و زاپ در نزدیکی خط مرزی تورکیه را مورد هدف قرار می‌دهد

1820145
نظری به آجندای تورکیه وجهان، عملیات قفل پنجه نیروهای مسلح تورکیه درشمال عراق

نیروهای مسلح تورکیه با فرارسیدن ماه‌های بهار، عملیات‌های جدیدی در شمال عراق آغاز کرده است. آخرین عملیات نظامی بنام " عملیات قفل پنجه " مناطق آواشین – باسیان و زاپ در نزدیکی خط مرزی تورکیه را مورد هدف قرار می‌دهد. در چهارچوب این عملیات طیارات جنگی نیروی هوایی تورک پایگاه‌های سازمان تروریستی و تجزیه‌طلب پ‌ک‌ک را بمباران کرده و تعداد کثیری کماندو در منطقه مستقر شده‌اند.

ارزیابیهایی داریم جان آجون پژوهشگر بنیاد تحقیقات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تورکیه موسوم به SETA در این زمینه که تقدیم شما عزیزان مینمایم:

همان طوری که گفته آمدیم، با فرارسیدن ماه‌های بهارنیروهای مسلح تورکیه، در شمال عراق عملیات‌های جدیدی راآغاز کرده است. عملیات نظامی که چندی قبل از این زیرنام "عملیات قفل پنجه "آغاز شد در حال ادامه عملیات درمناطق آواشین – باسیان وزاپ درنزدیکی خط مرزی تورکیه بوده است. در چهارچوب این عملیات طیارات جنگی نیروی هوایی تورک پایگاه‌های سازمان تروریستی و تجزیه‌طلب پ‌ک‌ک را بمباران کرده وهمچنان تعداد کثیری کماندو در منطقه مستقر شده‌اند.

تورکیه، قاطعانه به مبارزه با سازمان تروریستی و تجزیه‌طلب پ‌ک‌ک ادامه داده و برعلاوه ای اجرای عملیات‌های نظامی در سطح کشور، در ورای مرزها نیز بشکل فعالی این سازمان را مورد هدف قرار می‌دهد. در حال حاضر عملیاتی که بتواند مناطق تحت حاکمیت سازمان تروریستی پ‌ک‌ک در سوریه و عراق را حذف کند، در جریان است. در این باب با فرارسیدن ماه‌های بهار مناطق موردنظر سازمان تروریستی در شمال عراق برای استقرار در آینده، با عملیات قفل پنجه مورد حمله قرار می‌گیرند. حیطه حاکمیت نیروهای مسلح تورک در مناطق بمباران شده توسط طیارات جنگی اف16 و طیارات بدون سرنشین مسلح، با انتقال کماندوها از طریق هوا نیز گسترش می‌یابد. علی‌الخصوص مناطق جدید در آواشین – باسیان و زاپ تحت کنترل نیروهای مسلح تورکیه درآمده و غارها و تونل‌ها در این مناطق امحا می‌شوند. تا کنون حدود 60 تروریست پ‌ک‌ک از پای درآمده‌اند.

در حالیکه سازمان تروریستی با عملیات قفل پنجه تحت فشارقرارمی‌گیرد، موبیلیزه شدن و پتانسیل انجام اقدامات تروریستی جدید این سازمان نیز برطرف می‌شود. عملیات‌های نظامی فرامرزی موثر تورکیه در عراق و سوریه در مقیاس بزرگی نتیجه‌بخش بوده و پتانسیل انجام اقدامات تروریستی پ‌ک‌ک در داخل مرزهای تورکیه نیز به حداقل رسیده است. در نهایت، نیروهای مسلح تورکیه در هفته‌های آینده با توسعه دادن مناطق عملیاتی در عراق، به حملات متوجه به سازمان تروریستی ادامه خواهد داد. نیروهای مسلح تورکیه در نظر دارد که با استراتژی موجود، مناطق پایگاهی سازمان تروریستی پ‌ک‌ک را که این مناطق را امن مشاهده می‌کند، مورد هدف قرار داده، با قطع خطوط پشتیبانی مهم و جدید، سازمان را تجرید کرده ، در مناطق کوچک تحت محاصره قرار داده و در نهایت بطور کامل از بین ببرد.

نویسنده: جان آجون پژوهشگر بنیاد تحقیقات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تورکیه

 اخبار مربوطه