آیا اینها را می دانید ؟ دوشنبه 29 حمل سال 1401هجری شمسی مطابق است با 18 اپریل سال 2022 میلادی

آیا می‌دانید که دارالفنون سلمیانیه صفت یکی از مهمترین بناهای یادبود عثمانی در استانبول یک مرکز آموزشی مهم آندوران بوده است؟

1813874
آیا اینها را می دانید ؟ دوشنبه 29 حمل سال 1401هجری شمسی مطابق است با 18 اپریل سال 2022 میلادی

در برنامه ای «آیا اینهارا میدانید؟» امروزی مان مطلبی داریم زیر عنوان « دارالفنون سلیمانیه شاهکار معمار سینان و سمبول قدرت سلطان سلیمان قانونی» که اینک تقدیم شما عزیزان میگردد.

آیا می‌دانید که دارالفنون سلمیانیه صفت یکی از مهمترین بناهای یادبود عثمانی در استانبول یک مرکز آموزشی مهم آندوران بوده است؟

این دارالفنون به‌صفت مرکز آموزشی در دوره عثمانی مورد استفاده قرار می‌گرفت

دارالفنون سلیمانیه که سمبول قدرت سلطان سلیمان قانونی و نبوغ معمار سینان  است ، یکی از بزرگترین مجتمع‌های امپراطوری عثمانی در آن‌دوران بود. این مجتمع بصفت یک مرکز آموزشی مهم برای تدریس رشته‌های مختلف علوم در دوره عثمانی طراحی گردید. مجتمع سلیمانیه که در سال 1550 به ساخت آن شروع شده و در طول هفت سال امور احداث آن تکمیل گردید، با کارکرد اقتصادی و فرهنگی خود سمبول دوره کلاسیک تلقی می‌شود. مدرسه طبی نیز در بین هفت مدرسه مختلف در داخل محوطه مجتمع قرار داشته و ساختمان واقع در سمت راست مدرسه طب شفاخانه ای بود. در این بنا دواخانه و حمامی نیز وجود داشت. تفاوت این شفاخانه از دیگر شفاخانه‌های عثمانی موجودیت بخش اختصاصی به مریضان روانی بود. در این بخش مریضان با دواهای ویژه و موسیقی معالجه می شدند.

مسجد سلیمانیه البته که جالب‌ترین و مهمترین بناهای واقع در مجتمع سیلمانیه است. این مسجدمانند دیگر آثار متعلق به معمار سینان ساده ولی در عین حال بسیار پراحتشام و زیباست. چهار مناره واقع در چهار گوشه حیاط مسجد سمبول سلطان سیلمان قانونی بعنوان چهارمین پادشاه پس از فتح استانبول و ده بالکن مناره‌ها نیز سمبول اوست  بصفت دهمین پادشاه عثمانی است.

مقبره‌های خرم سلطان و معمار سینان نیز در داخل محوطه مجتمع  سلیمانیه قرار دارند.  اخبار مربوطه