آیا اینهارا میدانید؟

آیا می‌دانید که اولین پول فلزی و سکه در تاریخ بشر در سرزمین آناتولی مورد استفاده قرار گرفته است؟

1756296
آیا اینهارا میدانید؟

اینک میپردازیم به تقدیم برنامه ایااینهارامیدانید امروزی مان. در برنامه امروزمطلبی داریم تحت عنوان«استفاده ازاولین سکه‌ها وپول‌های فلزی تاریخ بشردرآناتولی» که تقدیم شما عزیزان میگردد.

آیا می‌دانید که اولین پول فلزی و سکه در تاریخ بشر در سرزمین آناتولی مورد استفاده قرار گرفته است؟

از آنجایی که شواهد تاریخی نشاند میدهد، اولین پول‌های فلزی برای نخستین بار در کشور لیدیه در آناتولی ضرب شدند.

سکه‌های فلزی پول به‌ صفت یکی از مهمترین اختراعات تاریخ بشریت در قرن هفتم قبل از میلاد در کشور لیدیه ضرب شدند. تمدن لیدی که در غرب آناتولی تاسیس گردید، در موقعیت مرکز تجارت و داد و ستد بین دو قاره اروپا و آسیا قرار داشت. تا زمان تاسیس تمدن لیدی در آناتولی که داد و ستد و تجارت با مبادله کالا به کالا صورت می‌گرفت، پس از شکوفایی این تمدن به‌دستور پادشاه لیدی به ضرب پول‌های فلزی شروع شد.

اولین پول‌های فلزی ضرب شده در تاریخ، عبارت از سکه‌هایی از آلیاژ نقره و طلا بودند. پس از مردم لیدیه استفاده از پول‌های فلزی به‌ تدریج رواج یافت. استفاده از پول‌های فلزی نخست بین تمدن‌های مدیترانه‌ای و مدت کوتاهی بعد بین کلیه جوامع بشری رایج شد. پادشاهان کشورهای تاسیس یافته در آناتولی به ضرب سکه‌ها و پول‌های فلزی با اشکال و تصاویر خود شروع کردند. و از آن به بعد ضرب سکه به‌ شکل سمبول حاکمیت و قدرت و توانایی دولت‌ها در آمد.اخبار مربوطه