آیا اینها را میدانید؟ دوشنبه۱۰جوزا۱۴۰۰هجری شمسی، مطابق با۳۱می ۲۰۲۱ میلادی

آیا میدانید که فتح استانبول تاریخ جهان را عمیقا تحت تأثیر تکانه بزرگ خود قرار داد و محرک جنبش های اصلاحی و ظهور رنسانس در دنیای غرب شد ؟

1648955
آیا اینها را میدانید؟ دوشنبه۱۰جوزا۱۴۰۰هجری شمسی، مطابق با۳۱می ۲۰۲۱ میلادی

آیا میدانید که  فتح استانبول دوره تاریک قرون وسطی را به پایان رساند، عصر روشنگری و نوسازی را آغاز کرد ، تاریخ جهان را عمیقا تحت تأثیر تکانه بزرگ خود قرار داده و محرک جنبش های اصلاحی و ظهور رنسانس در دنیای غرب شد ؟

دربرنامه امروزی آیا میدانیدمان راجع به اینکه، " فتح استانبول تاریخ جهان را عمیقا تحت تأثیر تکانه بزرگ خود قرار داد و محرک جنبش های اصلاحی و ظهور رنسانس در دنیای غرب شد "معلومات کوتاهی داریم که  تقدیم شما عزیزان میگردد.

سالگرد فتح عظیم استانبول در تاریخ  29 ماه می1453 صورت پذیرفت

568 سال قبل در چنین روزی، جهان شهر استانبول توسط سلطان محمد فاتح، سلطان کبیر عثمانی فتح شد

امپراتوری عثمانی با فتح سرزمینهای بیزانس به رشد و قدرت واقعی خود دست یافت. در نتیجه فتوحاتى كه  تورکها هم در آناتولی و هم در روملی بدان دست یافتند، دولت بیزانس به یك دولت-شهر متشكل از استانبول تبدیل شد.

در این میان سلطان محمد، سلطان عثمانی تا سال 1453 ، تداوم کنترل دولت بیزانس بر شهر استانبول را به عنوان خطری برای امنیت دولت عثمانی دانست و استانبول را با اراردوی بزرگی محاصره کرد.
 تکنالوژی و قدرت توپخانه ای عظیمی که اردوی عثمانی در خلال محاصره طویل المدت این شهر به منصه ظهور رساند، سبب شد تا استانبول در روز تاریخ ساز 29  ماه می سال 1453 فتح شود. به این ترتیب استانبول به جهان ترک و اسلام ملحق شد و به امر سلطان محمد فاتح، پایتخت امپراطوری عظیم عثمانی گردید.  فتح استانبول دوره تاریک قرون وسطی را به پایان رساند، عصر روشنگری و نوسازی را آغاز کرد ، تاریخ جهان را عمیقا تحت تأثیر تکانه بزرگ خود قرار داد و محرک جنبش های اصلاحی و ظهور رنسانس در دنیای غرب شد.اخبار مربوطه