معلومات کوتاه در مورد کشتی روغنی

این ورزش که در عصر 14 میلادی بوجود آمده است در حال حاضر نیز یکی از مهمترین ورزش های جهان به شمار میرود

1644842
معلومات کوتاه در مورد کشتی روغنی

آیا میدانید که کشتی روغنی قیرپنار, از جمله قدیمی ترین مسابقات ورزشی در سطح جهان است؟

کشتی که ورزش نیاکان ترک ها میباشد, یکی از قدیمی ترین سپورت های جهان است. مهمترین نوع کشتی در ترکیه کشتی روغنی قیرپنار میباشد. در این کشتی پهلوانان که پتلون چرمی پوشیده و به وجود شان روغن میمالند با همدیگر رقابت مینمایند.  این ورزش که در عصر 14 میلادی بوجود آمده است در حال حاضر نیز یکی از مهمترین ورزش های جهان به شمار میرود. 

براساس افسانه ها کشتی روغنی قیرپنار در سال 1361 میلادی با آمدن ترک ها به تراکیا آغاز شده است.  این مسابقات کشتی که از 650 سال بدینسو ادامه دارد در منطقه سرای ایچی ولایت ایدیرنه ترکیه برگزار میشود. مسابقات کشتی روغنی که در اواخر ماه جون و اوایل ماه جولای برگزار میگردد یک هفته ادامه پیدا میکند.  پهلوان که برنده این مسابقات میشود با کسب کمربند طلایی عنوان "سرپهلوان" را بدست میاورد. اخبار مربوطه