آیا اینها را میدانید؟-امروزدوشنبه دوازدهم ثور۱۴۰۰هجری شمسی، مطابق ۳ می ۲۰۲۱میلادی

آیا می‌دانید که 23 اپریل جشن حاکمیت ملی و اطفال از سال 1979 بدین‌طرف بصفت جشن کلیه اطفال جهان جشن گرفته می‌شود؟

1632915
آیا اینها را میدانید؟-امروزدوشنبه دوازدهم ثور۱۴۰۰هجری شمسی، مطابق ۳ می ۲۰۲۱میلادی

آیا می‌دانید که 23 اپریل جشن حاکمیت ملی و اطفال از سال 1979 بدین‌طرف بصفت جشن کلیه اطفال جهان جشن گرفته می‌شود؟

دربرنامه امروزی آیا می‌دانید مان راجع به اینکه، " 23 اپریل روز جهانی اطفال هدیه آتاترک به اطفال تورکیه و جهان"معلومات کوتاهی داریم که  تقدیم شما عزیزان میگردد.

این روز از سال 1979 بدین‌طرف به صفت جشن کلیه اطفال جهان جشن گرفته می‌شود.

این جشن بسیار مهم و با معنی که از سوی مصطفی کمال آتاترک به اطفال تورکیه ارمغان گردید، به برقراری و توسعه پیوندهای عشق و محبت و دوستی بین اطفال جهان نیز یاری کرده و در عین حال هدف از آن یاری به جهانی مملو از صلح و آرامش برای کلیه انسانهاست. روز 23 اپریل سال 1920 یعنی تاریخ گشایش مجلس ملی کبیر تورکیه این روز مصطفی کمال آتاترک ضمن خطابه ای به اطفال چنین گفت: «شما همگان ستارگان و گل‌های آینده و درخشش امید و خوشبختی هستید، این روز به صفت جشن اطفال همه ساله جشن گرفته می‌شود.

23 اپریل که اولین ویگانه جشن اطفال در جهان است، در سال 1979 نیز از سوی یونسکو به صفت سال اطفال اعلام شده و ماهیت جهانی بخود گرفت. سازمان رادیو ـ تلویزیون دولتی تورکیه تی آر تی نیز از آن سال به بعد با ترتیب جشنواره بین المللی 23 اپریل به هماهنگی و تلفیق اطفال میهمان از کشورها و قاره های مختلف یاری کرده و بدین ترتیب 23  به صورت یک  جشن سنتی ارزشمند که تمامی اطفال جهان جشن می‌گیرند، در آمد.اخبار مربوطه