نظری به آجندای تورکیه وجهان ـ عملیات‌های پنجه رعد و پنجه صاعقه در شمال عراق ادامه دارد

عملیات‌های پنجه رعد و پنجه صاعقه در شمال عراق ادامه دارد

1631467
نظری به آجندای تورکیه وجهان ـ عملیات‌های پنجه رعد و پنجه صاعقه در شمال عراق ادامه دارد

تورکیه به مبارزه با سازمان تروریستی و تجزیه‌طلب پ‌ک‌ک در مناطق استقرار این سازمان در داخل و خارج از کشور با قاطعیت ادامه می‌دهد

در ادامه مبارزه قاطعانه نیروهای مسلح تورکیه با سازمان تروریستی و تجزیه‌طلب پ‌ک‌ک، وزارت دفاع ملی کشور، آغاز عملیات‌های پنجه رعد وپنجه صاعقه در شمال عراق را اعلام کرد. انتظارات قبلی نیز یکجا با عملیات‌های دوره پاییز – بهار، بویژه در راستای عملیات‌های بزرگ تورکیه در عراق بود.

جان آجون پژوهشگر بنیاد تحقیقات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تورکیه تورکیه موضوع گذارشی را در اینمورد نوشته‌است که تقدیم شما عزیزان میشود:

تورکیه به مبارزه باسازمان تروریستی وتجزیه‌طلب پ‌ک‌ک درمناطق استقراراین سازمان درداخل وخارج ازکشورمانندعراق وسوریه با قاطعیت ادامه میدهد. درنتیجه استفاده ازاستراتژی مبارزه اگرسیف ومتکی برفشارکامل درمیدان نبردعلیه سازمان تروریستی که درسال‌های اخیرنتایج جدی ومهمی داده است، ظرفیت عملیاتی سازمان در خاک‌های تورکیه در مقیاس بزرگی کاهش یافته و شمار منسوبین آن در مناطق کوهستانی به زیر 300 تن عقب روی کرده است.

واما مبارزه اصلی تورکیه با سازمان تروریستی و تجزیه‌طلب پ‌ک‌ک در محور عراق-سوریه ادامه دارد. استراتژی اساسی تورکیه در مورد موجودیت این سازمان در کشورهای مذکور، در مرحله نخست عقب راندن سازمان از خط مرزی کشور، از بین بردن قابلیت کنترل مناطق و قطع کامل ارتباط با خط عراق-سوریه می‌باشد. در این چهارچوب نیروهای مسلح تورکیه در مناطق متینا و آواشین-باسیان عملیات‌های نظامی جدیدی آغاز کردند. تورکیه در نظر دارد که در چهارچوب عملیات‌های پنجه ای رعد و پنجه ای صاعقه، مناطق کوهستانی شمال عراق را بطور کامل از لوث سازمان تروریستی و تجزیه‌طلب پ‌ک‌ک پاکسازی کند. در عملیات‌های هم‌زمان نیروهای زمینی و هوایی اردوی تورکیه، واحد‌های کماندو و نیروهای ویژه در بلندی‌های استراتژیک منطقه مستقر شدند. نیروهای مسلح تورکیه کنترل بلندی‌های استراتژیک حاکم را در دست گرفته و سپس مناطق پایگاهی خود را تشکیل خواهند داد. بدین‌ترتیب هم امنیت خط مرزی تورکیه تامین شده و هم اردوگاه‌های آموزشی و مراکز کنترل و قمانده سازمان تروریستی امحا خواهند شد. تا کنون عناصر سازمان تروریستی نتوانسته‌اند مقاومت جدی از خود نشان دهند. بخش بزرگی از خطوط دفاعی سازمان امحا شده و حدود 60 تروریست از پای درآمده‌اند.

میتوان پیش‌بینی کرد که بعد از  دست‌یابی نیروهای مسلح تورکیه به حاکمیت کامل در این مناطق، طی سال 2021 عملیات‌های بزرگی در منطقه قیاره در جنوب و در نهایت در قندیل ترتیب خواهد یافت. علاوه براین، تحولات در منطقه سنجار عراق نیز هم‌چنان در دستورکار تورکیه باقی خواهد ماند. اگر این منطقه در چهارچوب توافق بغداد-اربیل از تمامی شاخه‌های سازمان تروریستی و تجزیه‌طلب پ‌ک‌ک پاکسازی نشود، مداخله نیروهای مسلح تورکیه در سنجار امکان‌پذیر خواهد بود.

گذارشی بود از جان آجون پژوهشگر بنیاد تحقیقات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تورکیهاخبار مربوطه