ویژه برنامه تجلیل از ۲۳ اپریل روز افتتاح مجلس ملی بزرگ تورکیه و جشن اطفال

۲۳ اپریل روز افتتاح مجلس ملی بزرگ تورکیه و جشن اطفال به کافه ملت نجیب کشور خیرمقدم باد!

1627071
ویژه برنامه تجلیل از ۲۳ اپریل روز افتتاح مجلس ملی بزرگ تورکیه و جشن اطفال

ویژه برنامه تجلیل از ۲۳ اپریل روز افتتاح مجلس ملی بزرگ تورکیه و جشن اطفال

امروز، ما ازیک روزمهم تاریخی کشورمان تجلیل بعمل می اوریم. 23 اپریل. در این روز مجلس ملی بزرگ تورکیه در سال 1920 افتتاح شد، سپس این روز به صفت جشن حاکمیت ملی و روز جشن اطفال اعلام گردید. امروز ، روز پایان امپراطوری و تاسیس جمهوریت منحیث حاکمیت ملی در اینکشور، و تعطیلات اطفال و نوجوانانی که پدرانشان در جنگ استقلال به شهادت رسیده اند شناخته شد و همه ساله از این روز تاریخی طی مراسمی متنوع تجلیل بعمل می اید.  اما امسال به دلیل شیوع پاندیمی کرونا کوید – ۱۹ اطفال وکودکان مان یکجا با خانواده هایشان موفق به تجلیل از آن در مکاتب و سایر ارگانهای دولتی و خصوصی شده نتوانستند. ولی شرکت رادیو و تلویزیون دولتی تورکیه (TRT) سوپرایزها و برنامه‌های گوناگونی با محتوای ویژه برای اطفال وکودکانی که امسال در23 اپریل روز حاکمیت ملی و جشن اطفال در خانه‌هایشان بسر میبرند، آماده کرد. ۲۳ اپریل روز افتتاح مجلس ملی بزرگ تورکیه و جشن اطفال به کافه ملت نجیب کشور خیرمقدم باد.اخبار مربوطه