نظری به آجندای تورکیه وجهان ـ نقش سازمان اطلاعات و امنیت ملی تورکیه در عملیات‌های برون‌مرزی

سازمان اطلاعات و امنیت ملی تورکیه (میت) در عملیات‌های برون‌مرزی علیه سازمان تروریستی و تجزیه‌طلب پ‌ک‌ک نقش مهمی ایفا می‌کند

1609133
نظری به آجندای تورکیه وجهان ـ نقش سازمان اطلاعات و امنیت ملی تورکیه در عملیات‌های برون‌مرزی

سازمان اطلاعات و امنیت ملی تورکیه (میت) در عملیات‌های برون‌مرزی علیه سازمان تروریستی و تجزیه‌طلب پ‌ک‌ک نقش مهمی ایفا می‌کند

سازمان اطلاعات و امنیت ملی تورکیه (میت) در چهارچوب عملیات‌های بزرگ سال‌های اخیر خود، چندی پیش با ترتیب عملیات علیه منسوبین سازمان تروریستی و تجزیه‌طلب پ‌ک‌ک در عراق و سوریه جلب دقت کرد. میت در چهارچوب این عملیات، ابراهیم بابات با اسم رمز "شیخ گودی" قوماندان خودخوانده تیپ پ‌ی‌د/ی‌پ‌گ شاخه سازمان تروریستی و تجزیه‌طلب پ‌ک‌ک/کا‌ جی کا در سوریه را دستگیر و به تورکیه آورد. این اقدام موفقیت‌آمیز از نظر ظرفیت امکانات و قابلیت‌های این سازمان حائز اهمیت است.

جان آجون پژوهشگر بنیاد تحقیقات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تورکیه  موضوع تحلیلی را در اینمورد نوشته‌است که تقدیم شما عزیزان میشود:

تورکیه در جغرافیای سختی به موجودیت خود ادامه داده و خواه ناخواه با مشکلات و مسایل عدیده‌ای مواجه می‌‌شود. از اینرو، برای حفاظت از منافع ملی خود در داخل و خارج از کشور، باید از تمامی ابزار موثر استفاده کند. در این چهارچوب، یکجا با نیروی اعتدال‌ گرا، دیپلماسی و بازدارندگی نظامی، سرویس‌های اطلاعاتی نیز اهمیت فراوانی دارند. به‌صراحت می‌توان گفت که سازمان اطلاعات و امنیت ملی نیز در راستای مقابله با محراق‌های مخالف تورکیه، توسعه یافته است.

بعد از اقدام  خاینانه ای کودتای نافرجام درتاریخ 15 جون سال 2016، در چهارچوب دکترین امنیتی جدید، در بنیه سازمان اطلاعات و امنیت ملی تورکیه سرمایه‌گذاری جدی انجام گرفت.

این سازمان در نتیجه سرمایه‌گذاری‌ها، هم از نظر نیروی کار و نیز از جهت امکانات تکنالوژیکی توسعه یافته و عملیات‌های شایان تقدیر خود در داخل تورکیه و علی‌الخصوص در سوریه و عراق را آغاز کرد.

سازمان اطلاعات و امنیت ملی در عملیات‌های برون‌مرزی بزرگ تورکیه، مانند عملیات‌های سپر فرات و شاخه زیتون در سوریه و عراق نقش‌های مهمی برعهده گرفته و علی‌الخصوص در شناسایی و خنثی‌سازی سرکردگان سازمان تروریستی و تجزیه‌طلب پ‌ک‌ک کارهای بزرگی انجام داده است.

موفقیت واحدهای سازمان اطلاعات و امنیت ملی در دستگیری تروریست ابراهیم بابات با اسم رمز "شیخ گودی" قوماندان خودخوانده تیپ پ‌ی‌د/ی‌پ‌گ شاخه سازمان تروریستی و تجزیه‌طلب پ‌ک‌ک/کا‌ جی کا در منطقه رقه سوریه واقع در 50 کیلومتری خط مرزی تورکیه و آوردن این تروریست به کشور، از نظر مبارزه با ترور اهمیت فراوانی دارد. با اعترافات تروریست مذکور بسیاری از مخفیگاه‌های پ‌ک‌ک امحا شده و ضربه سنگینی به سازمان تروریستی وارد شد. خنثی‌ کردن کادر رهبری و قوماندانان خودخوانده و فروپاشی ساختار قومانده و کنترل پ‌ک‌ک در چهارچوب یک استراتژی موثر، موجب  عقب نشینی قابلیت عملیاتی و ظرفیت ترور این سازمان گردید.

تورکیه با سرمایه‌گذاری در عناصر نیروهای خود، در راه تبدیل به یک قدرت بازدارنده در منطقه‌ پیشرفت مهمی قید کرده و سازمان اطلاعات و امنیت ملی تورکیه (میت) یکی از نمونه‌های حائز اهمیت این جهش می‌باشد.

تحلیلی بود از جان آجون پژوهشگر بنیاد تحقیقات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تورکیهاخبار مربوطه