نظری به آجندای تورکیه وجهان جمعه ۲۲ حوت ۱۳۹۹ـ سوریه در دهمین سال بهار عربی

درحالیکه بهارعربی دهمین سال راپشت‌سرگذاشت، جنگ داخلی درسوریه نیزدهمین سال رابه پایان رسانید

1600160
نظری به آجندای تورکیه وجهان جمعه ۲۲ حوت ۱۳۹۹ـ سوریه در دهمین سال بهار عربی

درحالیکه بهارعربی دهمین سال راپشت‌سرگذاشت، جنگ داخلی درسوریه نیزدهمین سال رابه پایان رسانید

بیش از نیمی از جمعیت این کشور آواره شدند، درحدود نیم میلیون انسان جان خود را از دست دادند. این کشور در هر زمینه با ویرانی سنگینی رو برو مانده است.

حال این سوال مطرح میشود که آیا بعد از این همه وقایع، پیدایش یک راه‌حل سیاسی امکان‌پذیر است یا خیر؟

جان آجون تحلیلگر بخش سیاست خارجی موسسه ستای تورکیه  موضوع تحلیلی را در اینمورد نوشته‌است که تقدیم شما عزیزان میشود:

بهار عربی که با جنبش مردمی در تونس آغاز شد، مردمان بسیاری از کشورها را که تحت فشار قرار داشته و در شرایط بسیار بدی زندگی می‌کردندرا به حرکت در آورد و دیکتاتورها یکی پس از دیگری سقوط کردند. بعدازتونس درمصر انقلاب صورت پذیرفت. واما انقلاب در سوریه با گذشت زمان به جنگ داخلی تبدیل شده و ویرانی بزرگی را به همراه آورد. رژیم اسد در مقابل قیام مردمی در کنار کشورهایی چون ایران و روسیه قرار گرفته و با اعتماد و اطمینان به این کشورها، آتش جنگ داخلی را شعله‌ور ساخت. بعد از مدتی با اعمال نفوذ عده ای از سازمان‌های اطلاعاتی، سازمان تروریستی داعش در سوریه ظاهر شده و به فعالیت پرداخت. در حالیکه مخالفین سوریه ای به سختی می‌توانستند بطور جمعی مبارزه کنند، کشورهای غربی به حمایت از آنها برای پایان دادن حاکمیت رژیم اسد، در مبارزه با ایران و روسیه در میدان نبرد قرار گرفتند.

سرانجام، مخالفین سوریه ای که تنها با حمایت تورکیه به مقاومت پرداختند، در ایدلیب و دیگر مناطق آزاد شده محصور ماندند. تورکیه با گام‌هایی که برمی‌دارد، سعی می‌کند تا بحران انسانی در این مناطق را به حداقل رسانده و زندگی با‌ثباتی تامین کند.

اکثر مناطق واقع در شرق فرات، هنوزهم تحت کنترل آمریکا و سازمان تروریستی پ‌ک‌ک قرار دارند. سوریه در حال حاضر به سه بخش تقسیم شده و جنگ داخلی در این کشور ویرانی بزرگی به‌بار آورده است. نیمی از جمعیت سوریه آواره شده و یک سوم مردم نیز به دیگر کشورها پناه برده و در موقعیت پناهجو قرار گرفتند. اقتصاد ورشکست شده، مسئله امنیت غذایی سرباز زده، زیربنا ها و مراکز مسکونی در نتیجه جنگ و بحران‌های اقتصادی ویران شده‌اند.  

به‌رغم وجود چنین تابلویی از سوریه در دهمین سال بهار عربی، تلاش‌ برای یافتن راه‌حل سیاسی ادامه دارد. در این چهارچوب روند آستانه که با پیشگامی تورکیه، روسیه و ایران آغاز شده و فعالیت‌های تدوین قانون اساسی جدید حائز اهمیت است. ولی تا کنون پیشرفت ملموسی قید نشده است. رژیم اسد و متفقین‌اش از راه‌حل واقعی مسئله دوری جسته  و در تلاش بدست آوردن فرصت هستند. در این میان، آمریکا و پ‌ی‌د/ی‌پ‌گ شاخه سازمان تروریستی و تجزیه‌طلب پ‌ک‌ک در سوریه‌، درصدد تشکیل یک منطقه خودمختار بالفعل هستند. بنابر این دلایل بازیگران داخلی در سوریه و بازیگران خارجی بانفوذ، با دادن  هرگونه امتیاز هنوزهم از راه‌حل واقعی جانبداری نمی‌کنند.

تحلیلی بود از جان آجون پژوهشگر بنیاد تحقیقات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تورکیهاخبار مربوطه