نظری به آجندای تورکیه وجهان جمعه ۲۴ دلو ۱۳۹۹- راه اندازی عملیات چنگال عقاب ۲

مبارزه تورکیه برعلیه تروریزم هم در سطح کشور و همچنان در سطح برون مرزی در کشورهای همسایه ادامه دارد

1582006
نظری به آجندای تورکیه وجهان جمعه ۲۴ دلو ۱۳۹۹- راه اندازی عملیات چنگال عقاب ۲

راه اندازی عملیات چنگال عقاب ۲

مبارزه تورکیه برعلیه تروریزم هم در سطح کشور و همچنان در سطح برون مرزی در کشورهای همسایه ادامه دارد. در حالیکه از یک طرف آخرین اعضای باقی مانده سازمان تروریستی پ.ک.ک در تورکیه مورد هدف قرار دارند، همچنین تلاش  برای سرکوب اعضای منسوب به این سازمان تروریستی درخاکهای همسایگان مانند عراق و سوریه نیز ادامه دارد. وزارت دفاع ملی تورکیه طی آخرین بیانیه ای خویش اعلام کرد که عملیات چنگال عقاب 2 در شمال عراق آغاز شده است. در حالی که نیروی هوایی تورکیه از طریق هوا منطقه را تحت هدف قرار داد، همزمان با آن هلیکوپترها كماندوهای جسور ونخبه اردوی تورکیه را در تپه های حاکم به منطقه فرود آوردند وبدین ترتیب ضربه سنگین و غیر مترقبه ای را به سازمان تروریستی  وارد كردند.

اکنون ارزیابی های جان آجون تحلیلگر بخش سیاست خارجی موسسه ستای تورکیه تحت عنوان «عملیات چنگال عقاب ۲» را تقدیم شماعزیزان میکنیم:

تورکیه در سالهای اخیر در مبارزه با سازمان تروریستی پ.ک.ک، با شتاب جدی به عملیاتهای رزمی خویش هم درداخل و نیز درخارج از مرز ادامه میدهد. در حالی که این سازمان در هر زمینه تحت فشار قرار گرفته است، با انجام عملیاتهای سرتاسری هم در کشور وهم بیرون از مرزها ، تلاش میگردد که از داشتن منطقه امن از جانب این سازمان جلوگیری صورت بگیرد. دراین زمینه ، با عملیات «چنگال عقاب» که منحیث ادامه عملیات قاطع در عراق آغاز شد ، ضربه بزرگی به سازمان تروریستی وارد آمد.  در حالی که سلطه سازمان تروریستی از منطقه برطرف می شود، در عین حال مراکز قومانده و کنترول و تعلیمی که سازمان در مناطق امن ایجاد کرده بود نیزاز منطقه حذف  می شود. نیروهای مسلح تورکیه بر خلاف استراتژی نظامی ورود و خروج قبلی که در منطقه حاکم بود، درمناطقی که وارد میشود بعد دازپاکسازی درانجاها باقیمانده وساحات حاکمیت برعلیه سازمان تروریستی برای خود ایجاد می کند. بدین ترتیب از استقرار مجدد اعضای سازمان تروریستی در این مناطق جلوگیری بعمل می آید.

با آغاز مساعد شدن شرایط آب و هوادرمنطقه، وزارت دفاع ملی تورکیه ضمن اطلاعیه ای اعلام داشت که  «عملیات چنگال عقاب ۲» در منطقه گارا به عنوان آخرین مرحله از عملیات مربوطه آغاز شده است. در حالی که طیارات جنگی نیروی هوایی تورکیه به شدت منطقه را بمباران می کردند ، هلی کوپترها با فرود آوردن کوماندوهای نخبه اردوی تورکیه در منطقه شروع به خنثی سازی اعضای سازمان کردند. مجدداً از هلیکوپترهای تهاجمی آتاک و طیارات بدون سرنشین به شکل فعال استفاده میگردد. نیروهای پیشمرگه که قبلاً در منطقه پیشروی  کرده و در مناطق خاصی مستقر شده بودند، گاهی گاهی بین سازمان تروریستی و پیشمرگه ها درگیری رخ می داد. اکنون چنین تخمین کرده میتوانیم که عملیات در این منطقه تا پاکسازی منطقه گارا که از نظر استراتژیک برای سازمان مهم است، ادامه خواهد داشت. بالاخره ، اگر تحرک قبلی پیشمرگه ها را مد نظر قرار بدهیم، میتوان گفت که هماهنگی بین انقره و اربیل برعلیه  سازمان تروریستی پ.ک.ک ادامه خواهد داشت واین نیزعملیاتهای مرتبط نیروهای مسلح تورکیه راتسهیل میبخشد. در حالیکه از یک طرف ، گامهایی به سمت سنجار در چارچوب توافقنامه به امضارسیده میان انقره -اربیل- باغدار برداشته میشود ، نیروهای مسلح تورکیه نیز در ماههای آینده عملیات خود را در مناطق دیگر تحت کنترل سازمان تروریستی ادامه خواهد داد. ودرنهایت ، می توان پیش بینی کرد که با تحت فشارقراردادن ورانده شدن به سمت قندیل، سازمان منزوی ساخته شده و سپس نیز عملیات نهایی برای پایان دادن به سازمان تروریستی در این مناطق انجام راه اندازی خواهد شد.اخبار مربوطه