آیا اینها را میدانید؟- ۴۸ بیست وسوم نوامبر ۲۰۲۰ میلادی

آیا میدانید، هرودوت که به صفت پدرتاریخ شناخته میشود، دراولوسوالی بودروم تورکیه بدنیا آمده است؟

1532283
آیا اینها را میدانید؟- ۴۸ بیست وسوم نوامبر ۲۰۲۰ میلادی

آیا میدانید، هرودوت که به صفت پدرتاریخ شناخته میشود، دراولوسوالی بودروم تورکیه بدنیا آمده است؟

در برنامه امروز راجع به " هرودوت که به صفت پدر تاریخ شناخته می شود، دراولوسوالی بودروم تورکیه بدنیا آمده است؟" معلومات کوتاهی داریم که  تقدیم شما عزیزان میکنیم.

آیا می دانید؟ - هرودوت پدر تاریخ کیست و درکجا چشم به جهان گشوده است؟

هرودوت که به صفت  پدرتاریخ جهان شناخته می شود، دراولوسوالی بودروم تورکیه چشم به جهان گشوده است. بودروم که نام تاریخی آن هالیکارناسوس است، با آفتاب، ابحار، طبیعت و افسانه هایش یکی از شهرهای آناتولی غربی می باشد. این شهر که تاریخ آن به هزاره سوم قبل از میلاد می رسد، از تمدنهای بیشماری میزبانی کرده است. این شهر همچنین زادگاه هرودوت با صفت پدر تاریخ می باشد. هرودوت در قرن 5 ام قبل ازمیلاد در این شهر بدنیا آمده است.

هالیکارناسوس این نام را از مائوسولوس پادشاه کاریا برگرفته است. بعد از مرگ  او آرامگاه یادواره ایی بنام پرنسس آرتمیس در این شهر احداث شده و سالها بعد نیز تاریخدانان از این اثر بعنوان یکی از عجایب هفتگانه جهان یاد میکنند.اخبار مربوطه