آیا اینها را میدانید ؟ " قلعه دختر " که یکی از آثار قدیمی تورکیه از ادوارباستانی تاکنون بوده است

آیا میدانید که قلعه دختر در تنگه استانبول با  قدامت 2500 ساله  اش از جمله آثار بی نظیر دنیا است؟

1498608
آیا اینها را میدانید ؟ " قلعه دختر " که یکی از آثار قدیمی تورکیه از ادوارباستانی تاکنون بوده است

آیا اینها را میدانید ؟ " قلعه دختر " که یکی از آثار قدیمی تورکیه از ادوارباستانی تاکنون بوده است

 در برنامه امروز راجع به " قلعه دختر " که یکی از آثار قدیمی تورکیه با قدامت 2500 ساله میباشد معلومات کوتاهی داریم و تقدیم شما عزیزان میکنیم.

آیا میدانید که قلعه دختر در تنگه استانبول با  قدامت 2500 ساله  اش از جمله آثار بی نظیر دنیا است؟

قلعه دختر با با قدامت تاریخی اش از دوره باستان تاکنون، در همه دوره های تاریخی از زمان یونان باستان تا امپراتوری بیزانس گرفته و از بیزانس تا دوره عثمانی، شاهد تاریخ و حوادث ماندگارشهر استانبول بوده است.

در مورد صخره هایی که قلعه دختر بر روی آن بنا شده، برای اولین بار در سال 410 قبل از میلاد سخن گفته شده است. در این تاریخ برای کنترل کشتی‌هایی که از تنگه استانبول میگذشتند و برای اخذ مالیات از آنها، قوماندانی عمومی آتن، بر روی این جزیره کوچک قلعه یی راساخت. سال 1.110 پس از میلاد نیز امپراتور روم این بار قلعه یی را برای امور دفاعی در آنجا میسازد.

در طول زمان، قلعه دختر که خراب شده بود، بار دیگر تعمیر شد و در حین فتح استانبول از سوی ونیزی‌ها به صفت پایگاه جنگی مورد استفاده قرار گرفت. پس از فتح استانبول، سلطان محمد فاتح این قلعه کوچک را فروریخت و به جای آن قلعه کوچکی از سنگ ساخت و اطراف آن را با نرده احاطه کرد و بر روی آن توپ جاسازی نمود. امروزه بخش اساسی و نیز بخش اعظمی از طبقه پایین قلعه ، با قلعه هایی  دیگراز دوره سلطان محمد فاتح بجامانده است. قلعه دختر در طول دوره عثمانی بارها مورد ترمیم و بازسازی قرار گرفت.

پس از اعلام جمهوری تورکیه نیز بارها فعالیتهای نوسازی و ترمیم در این قلعه انجام شده است. سال 2000 قلعه دختر برای بازدید عموم باز شد. این قلعه در طول روز به صفت کافی، رستوران مورد استفاده قرار می‌گیرد و عصرها نیز به شکل رستورانتی ویژه میزبان مسافران داخلی و خارجی بوده است.اخبار مربوطه