آیا میدانید؟ بقلاوه رسماً به عنوان یکی از شیرینیهای لذیذ تورکی ثبت شده‌است

بقلاوه، لذیزترین شیرینی رسمی تورکهای تورکیه

1490336
آیا میدانید؟ بقلاوه رسماً به عنوان یکی از شیرینیهای لذیذ تورکی ثبت شده‌است

 در برنامه امروز راجع بقلاوه نوعی از شیرینیهای مشهورو لذیذ تورکیه معلومات کوتاهی داریم که تقدیم شما عزیزان میکنیم.

تقریبا همه یی جوامع در خاورمیانه، مدیترانه شرقی، منطقه بالکان و قفقاز، بقلاوه را به عنوان شیرینی سنتی خود می‌دانند.

با در نظر گرفتن اینکه این مناطق طی یک دوره‌ داخل منطقه حکمرانی امپراتوری عثمانی بوده و با شیرینی بقلاوه آشنایی کامل یافته ‌اند، به راحتی می‌توان دریافت که بقلاوه شیرینی مطعلق به سلسله عثمانیها ست. ولی ریشه بقلاوه از دوره‌ای دورتر آمده‌است.

تورکهای کوچ‌نشین، ازیکنوع نانی که بنام  یوفقه یاد میشود٬ بر روی تابه فلزی می‌پختند. این نان روزمره مورد استفاده روزانه آنها بوده است. امروز نیز در بسیاری از مناطق تورکیه، از یوفقه به صفت نان استفاده می‌شود. تورکهای کوچ‌نشین با گذاشتن پسته و عسل میان لایه‌های یوفقه، آن را شیرین کرده و با آن شیرینیهایی متفاوتی تهیه می‌کردند. بدینترتیب به صراحت گفته میتوانیم که این شیرینی‌ها به عنوان ریشه اولیه بقلاوه شناخته می‌شوند.

بناء روز 8 آگست سال2013، بقلاوه به صفت نوعی  شیرینیهای لذیذ تورکها از سوی کمیسیون اتحادیه اروپا ثبت شده و امروز به ویژه به عنوان شیرینی مخصوص شهر غازی‌آنتپ شناخته می‌شود.اخبار مربوطه