30 ام آگست مصادف است با روز کسب استقلال تورکیه

30 آگست روز کسب استقلال وپیروزی تورکیه را جشن می گیریم

1481525
30 ام آگست مصادف است با روز کسب استقلال تورکیه

30 آگست روز کسب استقلال وپیروزی تورکیه را جشن می گیریم. در این روز جنگ استقلال با پیروزی به پایان رسید با شکست امپراتوری عثمانی در نتیجه جنگ جهانی اول و اشغال خاکهای این سرزمین توسط قدرت های خارجی معروض شد. پس از آن اردوی یونان برای حمله به آناتولی تلاشهای مذبوحانه یی را انجام داد.  بدین ترتیب جنگهای آزادیبخش ملی آغازشد ومبارزاتمان برای کسب آزادی چندین سال به طول انجامید. آخرین حلقه جنگ استقلال نبرد قوماندان عمومی در محاربه میدان بود که در 30 آگست 1922 به پیروزی رسید. این پیروزی امکان ایجاد جمهوری مستقل تورکیه را فراهم کرد. از 30 آگست روز پیروزی اردوی قهرمان و ملت نجیب مان، بمثابه تضمین استقلال خویش جشن می گیریم.  این پیروزی باعث فراهم ساختن امکان برای تشکیل حکومت مستقل تورکیه شد. روزتاریخی30 آگست را که ضمانت کننده آزادی و سربلندی ملت وکشور مان است٬  به پیشگاه  اردو و ملت  نجیب وقهرمان مان که قهرمانانه با عرق ریزی و جانفشانی خود این میهن زیبا را به ما هدیه کردند با ارج گذاری و سپاس فراوان مبارک باد میگوییم.

 اخبار مربوطه