ویژه برنامه ۱۹ می روز بزرگداشت یاد آتاترک و جشن جوانان و ورزش

بزرگداشت یاد و خاطره آتاترک بنیان گذار جمهوری تورکیه و جشن ورزش و جوانان را با شور و شوق زایدالوصفی گرامی میداریم

1419852
ویژه برنامه ۱۹ می روز بزرگداشت یاد آتاترک و جشن جوانان و ورزش

 

 

امروزبا شوروشعف بزرگداشت یاد وخاطره آتاترک بنیان گذار جمهوری تورکیه و جشن ورزش و جوانان را گرامی میداریم.

امروز بزرگداشت یاد و خاطره آتاترک بنیان گذار جمهوری تورکیه و جشن ورزش و جوانان را با شور و شوق زایدالوصفی گرامی میداریم. آتاترک بعد ازپیروزی درجنگ رهایی بخش ملی واعلام جمهوری تورکیه اولین رئیس جمهور کشورمان شد. با درنظر گرفته شدن یک روز ویژه در راستای فراهم کردن زمینه یی برای سوق دادن جوانان به ورزش وپرورش جوانانی سالم در راه رسیدن به ملتی معاصر، روز 19 می به صفت یک جشن ملی نام گذاری شد. با مراسمی که طی این روز درسرتاسر کشور و نمایندگی های خارج ازکشوربرگزارمیشود، هم یاد و خاطره آتاترک گرامی داشته شده و هم جشن ورزش و جوانان و با شور و اشتیاق جشن گرفته میشود.اخبار مربوطه