به صفت یک خارجی چگونه میتوانم درتورکیه جواز کار بگیرم؟

چگونگی شرایط دریافت جواز کار در تورکیه برای خارجیان و پناهندگان

1419422
به صفت یک خارجی چگونه میتوانم درتورکیه جواز کار بگیرم؟

در این نوشته به ارائه اطلاعات در رابطه با حق کار پناهندگان در تورکیه و نحوه اخذ جواز کار خواهیم پرداخت. انسان ها فارغ از اینکه در کجای دنیا و با چه صفت و موقعیتی زندگی می کنند، برای ادامه زندگی خود مجبور به ادامه کار و فعالیت هستند. حتی عده یی از افراد فقط برای یافتن شغل بهتر یا امکان کار و فعالیت در شرایطی بهتر مهاجرت می کنند.

در تورکیه حق کار حقی است که توسط قانون اساسی و دیگر قوانین مربوطه به همه انسان ها داده شده و تحت ضمانت درآمده است. بنابراین پناهندگان نیز از حق کار در تورکیه برخوردار هستند. به شرط اینکه جواز کار در تورکیه را گرفته باشند. حتی یکی از مهمترین راههای سازگاری و انطباق با شرایط زندگی در تورکیه شروع به کار است.

در ابتدا لازم است دو قانون بسیار مهم در رابطه با اشتغال را در تورکیه یادآوری کنیم. اولا در تورکیه کار و اشتغال افرادی که زیر 15 سال سن دارند، اکیدا ممنوع است! نکته دوم اینکه اشتغال به کار کودکان بین 15 تا 18 ساله نیز محدودیت های خاص خود را دارد. افراد در صورت عدم تابعیت از این قوانین با مجازات شدید روبرو می شوند.

حق کار و مراجعه برای دریافت جواز کار در تورکیه

به صفت یک خارجی قبل از شروع به کار در تورکیه، باید جواز کار دریافت کنید. اما اگر صفت پناهنده، پناهنده مشروط با حمایت ثانویه را دریافت کرده اید، می توانید 6 ماه پس از تاریخ دریافت این صفت در جایی مشغول به کار شوید و یا محل کار مستقل خود را باز کنید.

جواز کار توسط وزارت کار، خانواده و خدمات اجتماعی صادر میشود. مراجعه برای دریافت جواز کار میتواند هم از داخل تورکیه و هم از خارج از تورکیه انجام شود. توجه داشته باشید که نمیتوانید به شکل انفرادی به وزارت کار مراجعه کرده و درخواست جواز کار کنید. بلکه باید یک شرکت و یا سازمان به وزارت مربوطه مراجعه کرده و با ارائه اوراق و مدارک لازم برای به کار گرفتن شما کسب جواز کند.

اگر با هدف کار و اشتغال به جمهوری تورکیه می آیید، ابتدا باید با مراجعه به سفارت یا قنسولگری تورکیه در کشور محل اقامت خود، اوراق و مدارک لازم را تحویل داده و مراجعه لازم را انجام دهید. فراموش نکنید که به هنگام مراجعه به سفارت یا قنسولگری تورکیه در کشور محل اقامت خود برای دریافت ویزای کار، حتما باید قرارداد کاری را که با شرکت یا سازمان موجود در تورکیه بسته اید را ابراز کنید. هنگام مراجعه به سفارت یا قنسولگری تورکیه در کشور محل اقامت خود به شما یک نمبر تقاضا داده خواهد شد، با ارسال این نمبر ویا شماره به شرکتی که می خواهد شما را استخدام کند، از این شرکت بخواهید که از طرف شما به وزارت کار مراجعه کرده و درخواست استخدام شما را مطرح کند. بعد از این مرحله، شرکتی که میخواهد شما را استخدام کند، میتواند به شکل آنلاین، درخواست استخدام شما را در سایت وزارت کار تکمیل کند.

اگر در تورکیه به صفت توریست یا دانشجو اقامت دارید، به هنگام مراجعه برای اخذ جواز کار، جواز اقامتی شما باید حداقل 6 ماه اعتبار داشته باشید، اگر برای درخواست حفاظت بین المللی مراجعه کرده اید، حداقل 6 ماه پس از این مراجعه و اگر صفت پناهنده، پناهنده مشروط یا دارنده حمایت موقت به شما داده شده است، 6 ماه پس از دریافت این عناوین می توانید برای دریافت جواز کار اقدام کنید. پس از گذشت مدت زمان قانونی مذکور، صاحب کار می تواند وارد سیستم وزارت کار شده و با تکمیل اوراق و مدارک لازم به شکل آنلاین ،جواز استخدام شما در محل کار خود را درخواست کند.

کار در امور زراعت و مالداری یک موقعیت کاملا استثنایی است و نیازی به اخذ جواز از وزارت کار ندارد. 

اگر تحت حمایت موقت هستید و می خواهید در بخش زراعت و مالداری به شکل فصلی مشغول به کار شوید، می توانید با مراجعه مستقیم به اداره کار و اشتغال ولایت محل اقامت خود شخصاً درخواست دهید.

موارد مهم در رابطه با اخذ جواز کار در تورکیه:

• برای درخواست جواز کار، باید یک قرارداد کاری بین شما و کارفرما امضا شده باشد.

• پرداخت هزینه های مربوط به درخواست جواز کار بر عهده کارفرما است و کارفرما نمیتواند شما را مجبور به پرداخت این هزینه ها کند.

• اگر متقاضی  حفاظت بین المللی باشید یا صفت پناهنده و یا پناهنده مشروط به شما داده شده باشد، فقط در ولایت محل اقامت خود میتوانید به کاری مشغول شوید. اگر در شهر دیگری کار پیدا کرده اید، باید از اداره عمومی مهاجرت ولایت برای رفتن به آن شهر جواز بگیرید.

• اگر از حمایت موقت برخوردار هستید و میخواهید درولایت دیگری به غیر از شهرمحل اقامت خود مشغول به کار شوید، باید به اداره عمومی مدیریت مهاجرت شهر خود مراجعه کرده و برای این کار جواز لازم را دریافت کنید.

• اگر از حمایت موقت برخوردار هستید و در عین حال جواز کار نیز دارید، با به پایان رسیدن جواز حمایت موقت شما، جواز کار شما نیز به طور اتوماتیک بی اعتبار خواهد شد.

• اگر تقاضای تمدید جواز کار خود را داشته باشید، می توانید از تاریخ پایان اعتبار جواز کار تا 45 روز  دیگر در همان محل کار و در همان کار به فعالیت خود ادامه دهید.

• کارفرمایانی که بدون کسب جواز کار اقدام به استخدام افراد خارجی کنند، برای هر یک از افراد خارجی که به شکل قاچاق به کار گرفته اند، جریمه پرداخت می کنند.

• در زندگی حرفه ای هم کارفرما و هم کارگر دارای حقوق و مسئولیت هایی هستند. یک فرد خارجی که با اخذ جواز کار در یک محل کار مشغول به فعالیت می شود، از حقوق و مسئولیتهای یکسان با یک شهروند تورکیه برخوردار است.اخبار مربوطه