نظری به آجندای تورکیه وجهان٬ جمعه۲۱حمل سال۱۳۹۹

ایدلیب بمثابه منطقه نجات داده شده و کابوس شیوع کرونا

1395018
نظری به آجندای تورکیه وجهان٬ جمعه۲۱حمل سال۱۳۹۹

شیوع ویروس کرونا درسوریه که سالهاست دراثرجنگهای داخلی ازهم پاشیده است میتواند یک فاجعه بزرگ را رقم بزند.

درحالی که ویروس کرونا با سرعت بالایی در حال انتشار در جهان است اثرات سوء آن در سوریه که سالهاست در اثر جنگ داخلی آسیب دیده میتواند یک فاجعه بزرگ را رقم بزند.

لازم است تاتهدیدات ویروس کرونا هم در مناطق تحت کنترل اسد و گروه تروریستی پ.ک.ک وهم در ناحیه ایدلیب و دیگر مناطق آزاد شده جدی گرفته شود.

 اگر چه تورکیه با تمام امکانات خود تلاش میکند تا به این مناطق کمک کند اما لازم است تا جامعه جهانی، به ویژه سازمان صحی جهان، به منظور مقابله با این ویروس کمکهای لازم را در اختیار بیش از پنج میلیون تنی قرار دهند که در این مناطق زندگی می کنند.

اکنون به ارزیابی جان اجون از موسسه ستا در این خصوص توجه فرمایید: 

ازسالهای متمادی بدینطرف است که ایدلیب ومناطق آزاد شده یی که تحت کنترل مستقیم تورکیه در شمال سوریه قراردارد با 5 میلیون تن جمعیتی که ازاثر جنگها آسیبهای زیادی را دیده اند در تلاش بقا هستند.

 این مناطق که گاه گاهی مورد حمله رژیم و گروه تروریستی پ.ک.ک قرار گرفته اند ، اکنون با چالش ویروس کرونا روبرو هستند.

 اگرچه تورکیه سعی فراوانی را برای بازسازی سیستم صحت عامه و معالجه این مناطق مبذول داشته اما، با توجه به تراکم جمعیت و شرایط جنگی، پرابلمهای بسیار زیادی به خصوص در ایدلیب وجود دارد. 

این منطقه از آگست سال 2019 هدف رژیم دمشق، روسیه و ایران بوده است. عملیاتهای نظامی انجام شده علیه این منطقه، سبب شده تا حداقل یک و نیم میلیون آواره شوند که حدود یک میلیون تن از آنان در اردوگاه هایی در خط مرزی تورکیه ، در شرایط بسیار سخت جنگ زندگی می کنند. این در حالی است که سیصد هزار تن از دیگر اهالی ایدلیب نیز در مناطق مختلف آواره شده اند. 

از سوی دیگر به دنبال عملیات مختلف صورت گرفته از سوی رژیم دمشق و حامیانش زیرساختهای منطقه و در مرحله نخست شفاخانه ها و کلینیک ها مودرهدف قرار گرفتند. براساس داده های سازمان صحی جهان ، حداقل نیمی از 300 واحد های صحی و معالجوی منطقه در این حملات نابود شده اند.

در چنین شرایطی ویروس کرونا می تواند در مناطق جنگ زده، در میان آوارگان و در نبود دکتور، ادویه وسایر تحهیزات طبی تخریبات فاجعه باری را با خود به همراه داشته باشد.اخبار مربوطه