آیا اینهارا میدانید؟ دوشنبه هجدهم حمل 1399 هجری شمسی 7 اپریل

آیامیدانید جامعترین کتاب طبی که برای اولین باردردنیابه قلم گرفته شده، متعلق به ابن سینا است

1394019
آیا اینهارا میدانید؟ دوشنبه هجدهم حمل 1399 هجری شمسی 7 اپریل

آیامیدانید جامعترین کتاب طبی که برای اولین باردردنیابه قلم گرفته شده، متعلق به ابن سینا است؟ قسمت۱۵ 

ابن سینا که دراروپا با نام Avicenna شناخته میشود، سال 980 درشهربخارا واقع دراوزبیکستان امروزی به دنیا آمد. وی دربخارا ازپدروهمچنین عالمان مشهورآن دوره، آموزش دید. با حافظه فوق العاده وهوش بالایی که داشت، دراین خصوص پیشرفت بسیاری داشت. درسن 14 سالگی ازآموزگارانش نیز پیشی گرفت. درسن 16 سالگی روی به علم طبابت آورد وبرعلاوه علم طبی بنام کوشیار آموزشهای طبی زیادی گرفت. او نه تنها در رابطه با علوم طبی اطلاعاتی کسب کرد، بلکه روشهای جدید معالجه را نیز ابداع کرد. اودرسن 19 سالگی عنوان دکتور را دریافت کرده و آغاز به معالجه مریضان کرد. درسن 21 سالگی از بزرگترین دکتوران دوره محسوب میشد.

ابن سینا آثار بسیاری در رابطه با علم طب دارد. در میان این آثار بخصوص آثاری که در رابطه با قلب و عروق میباشد، بسیار مورد توجه میباشد. کتاب الشفا که یکی از مهمترین کتابهای وی میباشد، جامعترین کتابی است که در تاریخ صرفا از سوی یک فرد به قلم گرفته شده است. این اثر همه اطلاعات در زمینه های منطق، فیزیک، هندسه، فضا، ریاضی، موسیقی و متافیزیک را در بر داشته و به شکل یک دائره المعارف میباشد و آن شخص جر شخص ابن سینا کسی نبوده است.اخبار مربوطه