آیا اینها را میدانید؟ دوشنبه 26حوت 1398 هجری شمسی

آیا میدانید که " کفیر "یکی از قدیمی ترین نوشیدنیهای مشهور تورکها که 5000 شال قبل با تخمر شیر بز ساخته میشود ودر چندین مورد برای صحت انسان نیز مفید است امروزه در سرتاسر جهان مورد استفاده وسیع دارد؟

1379037
آیا اینها را میدانید؟ دوشنبه 26حوت 1398 هجری شمسی

با تقدیم دوازدهمین بخش ازبرنامی جدید سال نومان بانام " آیا اینهارا میدانید؟" در خدمت تان قرار داریم.

آیا میدانید که " کفیر "یکی از قدیمی ترین نوشیدنیهای مشهور تورکها که 5000 شال قبل با تخمر شیر بز ساخته میشود ودر چندین مورد برای صحت انسان نیز مفید بوده و امروزه در سرتاسر جهان مورد استفاده وسیع دارد؟ امروزه "کفیر "را باعلاوه کردن مایه مخصوص تهییه شده از کفیر به شیر گاو، بز و گوسفند به شکل مایه کردن تولید میکنند. کفیر که دارای خصوصیت پروبیوتیک وچندین نوع از باکتریهای مفید و غیره مواد تقویه کننده بنیه انسانی میباشد، بطور خاص در تداوی پرابلمهای سیستم هاضمه و تقویه سیستم هاضمه انسان مورد استعمال وسیع دارد.

برای اینکه کفیر سیستم هاضمه را تقویت بخشیده مقاومت وجود انسان را در مقابل مبارزه با اکثر امراض بالا میبرد، دارای تاثیرات موثر انتی باکتریال، انتی فونگل و انتی انفلومانتر میباشد. کفیر که به مرض احساس خستگی و بیحالی کرونیک نیزموثراست، برای تسکین امراضی مانند دیپراسیونها، تشنجات عصبی و بیدار خوابی و سترس نیزبسیار مفید بوده است. همچنان امراضی چون سختی شریانها وگرفتگی عضلات نیز بسیار موثر میباشد. و نیزبخاطر اینکه کفیر دارای خصوصیت پاکسازی خون، رشد و تقویه یی استخوانها میباشد، برای اطفال و نوجوانان مصرف روزانه آن توصیه میگردد. ولی آن عده کسانی که دارای شکایت ضعف سیستم مقاومت بدن اند، باید گفته شود که قبل از مصرف کفیر مطلقا به داکتر معالج خود مراجعه کرده و با توصیه های ایشان عمل کنند.

 

 

 اخبار مربوطه