نظری به آجدای تورکیه و جهان جمعه یازدهم دلو سال 1398، 5 - بحران انسانی در ایدلیب

تورکیه با تمام نیرو برای رفع بحران انسانی در ایدلیب از طریق دریافت راه حل دیپلوماتیک و سیاسی میکوشد

نظری به آجدای تورکیه و جهان جمعه یازدهم دلو سال 1398،  5 - بحران انسانی در ایدلیب

تورکیه با تمام نیرو برای رفع بحران انسانی در ایدلیب از طریق دریافت راه حل دیپلوماتیک و سیاسی میکوشد

مدتهاست که رژیم اسد با حمایت روسیه و ایران به حملات خود در ایدلیب ادامه میدهد. صرف طی دو ماه اخیر بیش از 200 هزار تن آواره شده هزاران تن نیز جان خود را از دست داده ، معلول و معیوب شدند. رژیم و متفقین آن نه تنها اهداف نظامی بلکه با هدف قرار دادن مستقیم غیرنطامیان منطقه را خالی از حضور انسان کرده و سپس اقدام به تصرف آن میکنند. در منطقه ایدلیب که آخرین قلعه مخالفین سوریه یی محسوب میشود، نزدیک به چهار میلیون انسان زندگی میکنند که اکثرا آوارگانی هستند که در شرایط بسیار دشوار برای زنده ماندن تلاش میکنند. تورکیه نیز با تمام نیرو سعی در رفع بحران انسانی در این منطقه دارد.

***

به رغم امضای توافق سوچی در سپتامبر 2018، رژیم در فواصل معین به حملات خود در ایدلیب ادامه داده و در پی آن با آغاز حملات هوایی روسیه، ایدلیب مجددا مرکزداغ درگیری ها شد. رژیم در پی آغاز حملات در اپریل 2019، به سوی حماء پیشروی کرد. این روند به محاصره پایگاه نظامی نیروهای مسلح تورکیه در منطقه مورک و از دست داده شدن منطقه خان شیخون که تحت کنترل مخالفین قرار داشت، انجامید. به تعقیب این روند، در نتیجه تداوم حملات رژیم در فواصل معین و همچنین حملات روسیه، صدها غیرنظامی آواره شدند. تعداد کسانی که بعد از حملات به حومه ایدلیب، آواره شدند، در حدود 1.6 میلیون تن تخمین زده میشود. علاوه بر این خسارات به میان آمده در منطقه بالغ بر 322 میلیون دالر برآورد میشود. در نتیجه حملات اخیر نیز پایگاه دیده بانی نیروهای مسلح تورکیه در منطقه سورمان محاصره شده است.

در نتیجه حملاتی که از دسامبر 2019 تاکنون ادامه دارد نیز در حدود 400 هزار غیرنظامی به مرز تورکیه مهاجرت کردند. هدف از پیشروی و حملات اخیر رژیم در جنوب شرقی ایدلیب و شرق حلب، به دست گرفتن کنترل اتوبان M5 بود که به تعقیب آن شهر معرة النعمان را به تصرف خود در آورد. اینطور به نظر میرسد که هدف از طرح های کوتاه مدت روسیه و رژیم، فراهم کردن زمینه یی برای بمباران زمینی مرکز شهر ایدلیب از طریق کنترل اتوبان های M4 و M5  است.

با در نظر گرفتن همه اینها، انگیزه دیگری که روسیه، ایران و رژیم از حملات خود در ایدلیب دارند، میتوان به هدف دستیابی به یک دموگرافی قابل مدیریت در سوریه از طریق از بین بردن مناطق مسکونی غیرنظامی و اجبار برای مهاجرت اشاره کرد. از اینرو این هدف یا با اجبار غیرنظامیان به مهاجرت امکان پذیر خواهد بود یا با کشتار آنان. از آنجایی که توده های بزرگ مردم مخالف و گروه های مسلح در ایدلیب مستقر هستند، این شهر در مرکز حملات قرار دارد. تورکیه نیز با تاسیس 12 نقطه دیده بانی در برابر رژیم و متفقین آن برای ممانعت از بحران انسانی در ایدلیب و یا کاهش آن به حداقل تلاش میکند. تورکیه از سویی به جستجوی دریافت راه حل ازطریق نفوذ سیاسی و دیپلماتیک خود بر روی روسیه بوده و از سویی دیگر نیز میکوشد تا با ایجاد افکار عمومی بین المللی در زمینه یی مسئله ایدلیب، از شدت بحران ایجاد شده بکاهد. ولی متاسفانه جامعه بین المللی همچنان به نادیده گرفتن تراژیدی میلیون ها غیرنظامی در ایدلیب ادامه میدهد. 

نویسنده :  جان آجون نویسنده و محقق بنیاد مطالعات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در تورکیه

 اخبار مربوطه