آیا اینها را میدانید؟ دوشنبه 7 دلو 1398 هجری شمسی

آیا میدانید که استانبول یکی از قدیمی ترین شهرهای جهان بوده است؟

آیا اینها را میدانید؟ دوشنبه 7 دلو 1398 هجری شمسی
İstanbul_01.jpg
İstanbul_02.jpg
İstanbul_03.jpg
istanbul.JPG

با تقدیم پنجمین بخش ازبرنامه جدید سال نومان بانام " آیا اینهارا میدانید؟" در خدمت تان قرار داریم.

 آیا میدانید که استانبول یکی از قدیمی ترین شهرهای جهان بوده است؟

***

استانبول یگانه شهریست که دردو قطعه جهان دارای خاک میباشد. یعنی شهر باستانی استانبول در دوقطعه آسیا و اوروپا درای خاک بوده ویا دوقطعه را به همدیگر متصل ساخته است. شهر باستانی استانبول یگانه  شهریست که در طول اعصار به صفت پایتخت تمدنهای روم باستان، تمدن لاتین،تمدن رومای شرقی و امپراطوری عثمانی عرض اندام کرده است.

استانبول که پر نفوس ترین شهر تورکیه میباشد، در عین حال در بین 5 شهر پر نفوس و پر ازدهام دنیا نیز جای دارد. این شهر باستانی با نفوس 15 ملیونی اش بزرگتر از کشورهای اطریش، یونان، تونس و پرتگال بوده دارای نفوس بیشتر ازاین شهر ها میباشد... قابل یادآوریست که این وضعیت مختص به چند سال اخیر نبوده، استانبول از 1500 سال بدینطرف دربین پرنفوس ترین شهر های جهان جای داشته، برعلاوه یی اینکه از جمله شهرهای به سرعت در حال رشد توریستی جان بشمار میرود، در عین حال از جمله شهرهاییست به صفت مرکز تجارت وصنعت نیز به سرعت رشد نموده و دارای شهرت جهانی میباشد.

در رابطه به استانبول افسانه های زیاد شهری وجود دارد. یکی از آنها در رابطه به خلیج بوده است...

گفته میشود که عمق خلیج مملو از طلا است. به همین دلیل بوده است که زمانی جاپانی ها آماده یی پاک کاری و تمیز کردن مفت و رایگان خلیج شده بودند.  همچنان شاید به همین دلیل است که در اثر کوچهای متمادی در این شهر بویژه بعد از سال 1950، اصطلاح " سنگ و خاک استانبول طلا است" زبانزد خاص و عام در بین مردم شده باشد.اخبار مربوطه