آیا اینها را میدانید؟ دوشنبه 16 جدی 1398 هجری شمسی

آیا میدانید که کشور تورکیه از نقطه نظر داشتن انواع متنوع وبکر نباتات مختص بخود درجهان بسیار غنی بوده و در درجه اول قرار دارد ؟

آیا اینها را میدانید؟ دوشنبه 16 جدی 1398 هجری شمسی

با تقدیم سومین بخش ازبرنامه جدید سال نومان بانام " آیا اینهارا میدانید؟" در خدمت تان قرار داریم.

 آیا میدانید که کشور تورکیه از نقطه نظر  داشتن انواع متنوع وبکر نباتات مختص بخود درجهان بسیار غنی بوده و در درجه اول قرار دارد ؟

در تورکیه در حدود 11هزار نوع از نباتات وجود ارد.  از مجموع این نباتات 3 هزار نوع آن خاص به تورکیه تعلق دارد.  بنابر این تورکیه صاحب بیشترینه انواع نباتات مختص بخویش نسبت به سایر کشورهای اروپایی بوده است.

یگانه دلیل موجودیت اینهمه انواع ثروت طبیعی درتورکیه همانا داشتن اقلیم متنوع ، مناطق کوهستانی و بافت جغرافیایی که مناطق مختلف و حتی قطعه هارا بااقلیمهای متغیر آن با هم بهم متصل ساخته میباشد.

امروزه تورکیه بمقدار زیاد از انواع این نباتات مختص بخویش خود را در بازارهای جهان به مقصد استفاده درتولید ادویه جات و عطریات خوشبو صادر مینماید. صدها هزار سال قبل تولیدات از این قبیل نباتات از اناطولی به سایر نقاط جهان انتشار یافته است. اینها در واقع نباتات مخصوص به خاکهای اناطولی بوده و از اینجا به جهان انتشار یافته است و آنها عبارتند از؛ آلوبالو، بادام، قیسی، نخود، نسک، عدسو انجیر میباشد. از جمله گلهاییکه از اناطولی به جهان انتشار یافته است، گل لاله، گل برفی ویا گل حسرت و گل زعفران بوده اند.اخبار مربوطه