انتخابات محلی و شهرداریها در تورکیه، چهارشنبه 22 حوت 1397 هجری شمسی

اولین انتخابات محلی و اولین انتخابات اتحاد محلی پس از آغاز سیستم ریاستی در تورکیه

انتخابات محلی و شهرداریها در تورکیه، چهارشنبه 22 حوت 1397 هجری شمسی

تورکیه روز 31 مارچ 2019، یک انتخابات محلی جدید ترتیب خواهد داد. احزاب سیاسی و نامزدهای مستقل به فعالیتهایشان جهت کسب پیروزی در انتخابات، ادامه میدهند. نویسنده یی متن نیز در این مقاله مشاهدات خود در رابطه با انتخابات و مفهوم انتخابات محلی و شهرداریها را با شما در میان میگذارد. اولین انتخابات محلی و شهرداریها در تورکیه، یک سال پس از فرمان تنظیمات یعنی در سال 1840 انجام گردیده بود. از نظر پرفیسور محمت آلکان، این انتخابات که در جهت مشخص نمودن اعضای شورای محلی، انجام گردیده بود، اولین انتخابات محلی و شهرداریها در تاریخ تورکیه میباشد. یکی دیگر از ویژگیهای این انتخابات این است که نمونه ای از دموکراسی محسوب میشود. بدین ترتیب مردم مسلمان و غیر مسلمان عثمانی، با انتخابات آشنا شده اند.  شهر امانت Şehremanet، یعنی شهرداری استانبول واداره ششم شهرداری بیک اوغلو Beyoğlu 6. Daire-i Belediye، در سال 1855 تاسیس شدند. پس از سالهای 1860، در دوره عثمانی، مجالس شهرداری در شهرها، گسترش یافت. اولین تغییرات در رابطه با انتخابات محلی، "نظام نامه اداره شهرداری دارالسعادت Darisaadet (نام قبلی استانبول)" میباشد. در دوره جمهوریت نیز اولین انتخابات محلی و شهرداریها، در سال 1930 انجام شده است. ازسال 1930 تاکنون انتخاباتی که امسال انجام میشود، نوزدهمین انتخابات محلی و شهرداریها در دوره جمهوریت محسوب میشود. و از سال  1950 که انتخابات دموکراتیک چند حزبی آغاز شد، این چهاردهمین انتخابات میباشد.

ارزیابی های پروفیسوردکتور قدرت بلبل رئیس دانشکده علوم سیاسی دانشگاه ییلدیریم بایزید انقره:

 

اولین انتخابات محلی که درعین حال اولین انتخابات اتحادمحلی

 پس ازآغازسیستم ریاستی درتورکیه نیز میباشد

همانگونه که مشاهده میکنید، تاریخ 180 ساله انتخابات محلی در تورکیه، حتی از تاریخ بسیاری از کشورها نیز قدیمی تر است. هر انتخابات شرایط خاص، تفاوتهای خاص و نو آوریهایی را نیزبه همراه می اورد. انتخابات محلی و شهرداریهای سال 2017، پس از سیستم ریاستی که با همه پرسی مورد قبول واقع گردید، اولین انتخابات محلی بود. از این نگاه این انتخابات دارای مفهوم ویژه یی میباشند.

یکی دیگر از خصوصیات این انتخابات محلی، امکان به میان آمدن اتحادهای انتخاباتی که قبلا ممنوع بود، میباشد. در این چهارچوب، داخل اتحاد جمهور و اتحاد ملت، احزاب با یکدیگر متحد شده و در انتخابات شرکت میکنند. احزابی که با یکدیگر متحد شده اند، در مراکزی که به تفاهم رسیده اند، به حمایت از یکدیگر میپردازند و در آن مراکز، از خود نامزدی معرفی نمیکنند.

امکان برقراری اتحاد میان احزاب، تحولی مثبت از نظر آزاد نمودن یک انتخاب دموکراتیک از حالت ممنوعیت میباشد. قبلا احزاب با هویت و آرم خود حق برقراری اتحاد را نداشته و در سندانتخابات جای نمیگرفتند و این نیز یک نقطه منفی محسوب میشد. این وضعیت تلاشهای فعال احزاب و مشارکت سیاسی رای دهندگان را کاهش میداد. در حالی که فعالیتها برای تنظیم قانون اجازه اتحاد در انتخابات عمومی انجام میگردید، در این مورد من نظرخود را چنین در میان گذاشتم که: "قانون به شکلی که در انتخابات محلی نیز استفاده گردد، حاضر شود."  احزاب تحت سقف اتحاد، با آرم خود و با نامزدهای خود در انتخابات شرکت کنند. آرای احزابی که داخل اتحاد میباشند، به شکلی که گویی یک حزب میباشند، باهم شمرده شود. اگر یک  اتحاد در منطقه ای بیشترین رای را گرفته باشد، نامزدی که در آن اتحاد دارای بیشترین آرا میباشد، برنده انتخاباتی شود. روشهایی به این شکل و یا به شکلی مشابه، که به احزاب فرصت شرکت در اتحادها با آرم و نامزدهای خودشان را میدهد، باعث میگردد تا احزاب و رای دهندگان به شکلی فعالتر و با حس مالکیت در انتخابات شرکت نمایند.

مفهوم انتخابات محلی

آغاز انتخابات در محیطی معتدل تر، ادامه عادی سازی:

علی رغم اینکه مدت زمان کمی تا آغاز انتخابات باقی مانده است،  با مقایسه این دوره و دوره های قبلی، حال و هوای انتخابات را کمتر حس میکنیم. میتوان گفت  تاثیرات میانجیگرانه سیستم ریاستی به میزان مشخصی در این نتیجه نیز تاثیر گذار بوده است. از سوی دیگر کمپاین انتخابات دیجیتالی که از سوی حزب عدالت و توسعه آغاز شده است، یکی دیگر از دلایلی است که انتخابات کمتر در انظار قابل دید بوده باشد. قبلا، افرادی که حتی علاقه ای به انتخابات نداشتند، با دیدن کاروان موترهای انتخابات، صدای آرن آنها، اوراق و پوسترهای  تبلیغاتی که همه کوچه و خیابانها را پر مینمود، از آغاز انتخابات باخبر میشدند. هم اکنون در طول زندگی روزمره، تاثیرات انتخابات به اندازه گذشته به چشم نمیخورد.

انجام انتخابات در محیطی معتدلتر از گذشته، انجام کمپاینها به شکلی حساستر در رابطه با محیط اطراف، انتقال فعالیتهای انتخاباتی از جاده ها به اماکن دیجیتالی، نشان میدهد که عادی سازی درتورکیه ادامه دارد.

تداوم ثبات / سیستم ریاستی: تورکیه کشوری است که  به تازگی وارد سیستم ریاستی شده است. هر تغییر بزرگ، به میزان مشخصی باعث عدم اطمینان و نارضایتی میشود. تغییرات اساسی و تحولات با برطرف نمودن این عدم اطمینان و نارضایتیها امکان پذیر است نه با بازگشت به وضعیت قبلی. اگر انتخابات 2019، اولین انتخابات پس از سیستم ریاستی نبود، بلکه انتخاباتی که پس از جا بجا شدن سیستم انجام میگردید، شاید نتایج انتخابات چندان به سیستم ریاستی ارتباط داده نمیشد. ولی در وضعیت فعلی، افزایش آراء بلاک مخالف میتواند باعث به میان آمدن بحثهای دوباره در زمینه سیستم ریاستی از سوی أحزاب مخالف گردد. این انتخابات از نظر سیستم ریاستی و همچنین ثبات، بسیار مهم میباشد.

انتظارات عناصر نیابتی خارجی: 28 فبروری، 27 اپریل، اقدام به کودتای ایرگنه کُن، حوادث پارک گِیزی، در تاریخهای 17/25 دیسامبر، کودتای 15 جولای، به طور خلاصه سرفصلهای اقدام به کودتا طی 20 سال اخیر در تورکیه میباشد. میتوان گفت هیچ یک از این اقدامها را نمیتوان صرفا با تحولات داخلی در تورکیه بیان کرد. مبارزات از میان برداشتن دموکراسی و جنگهای نیابتی در سالهای 2000، به سطح بالایی به هدفش رسید. کانونهای نیابتی داخلی ازمیان برداشته شده، موانع موجود در مقابل أراده ملی به میزان بالایی از میان رفت. ولی علی الرغم همه این تحولات داخلی، میتوان گفت عناصر نیابتی خارجی که همواره بالای تورکیه تلاشهایی انجام میدادند، از این تلاشهایشان دست برنداشتند. برای عدم تلاش بازیگران نیابت خارجی در جستجوی دریافت کانون نیابتی جدید در داخل در راستای منافع شوم شان و تنها همکاری با نمایندگان أراده ملی، جای گرفتن سیستم ریاستی و ادامه ثبات از اهمیت به سزایی برخوردار است. باید گفت که محیط نامشخص و بحرانی، کانونهای نیابت داخلی و خارجی را باری دیگر امیدوار خواهد کرد. مفهوم انتخابات هر آنچه که باشد، هر انتخاب، انتخابی جدید است. أحزاب سیاسی نیز در همین راستا به فعالیتهایشان میپردازند. با مقایسه أحزاب مخالف و حزب حاکم، میتوان دید که حزب حاکم به شکلی فعالتر به تلاشهای انتخاباتی ادامه میدهد. پس از سالیان سال حاکمیت در کشور و با در نظر گرفتن میزان تخریبات، لازم است تا حزب حاکم در هر انتخابات سطح خود را بالاتر ببرد. رجب طیب اردوغان رئیس حزب عدالت و توسعه و رئیس جمهور تورکیه، همانند دیگر انتخاباتها، در این انتخابات نیز خصوصیت رهبری که به بیشترین شهرها رفته، بیشترین میتینگها را ترتیب داده و بیشترین پروژه ها را تولید و افتتاح کرده است را حفظ میکند. از زمان تاسیس حزبش، به صفت یگانه رهبری که همه انتخابات را با موفقیت به پایان برده است، به خوبی میداند که هیچ انتخاباتی بدون تلاش موفقیت آمیز بوده نخواهد توانست، بدون نزدیک شدن به مردم و بدون جلب نظریاتشان، نمیتوان آرا را به راحتی به دست آورد. 

نویسنده پروفیسوردکتور قدرت بلبل رئیس دانشکده علوم سیاسی دانشگاه ییلدیریم با یزید انقرهاخبار مربوطه