توریزم در تورکیه، دوشنبه 20 حوت 1397 هجری شمسی

خاکهای منطقه تورکیه دارای مراکزجای گزینی آثارباستانی زیادی که طی سده های متمادی گهواره یی تمدنهای جداگانه یی بوده است

1161077
توریزم در تورکیه،  دوشنبه 20 حوت 1397 هجری شمسی

خاکهای منطقه تورکیه دارای مراکزجای گزینی آثارباستانی زیادی که طی سده های متمادی گهواره یی تمدنهای جداگانه یی بوده است میباشد.... یکی از اینها نیز ساحه یی باستانی "آنی" میباشد.... ساحه باستانی و یا ارخیولوژیک "آنی" که در بین اناطولی شرقی و در قسمت سرحدات ولایت قرس تورکیه واقع میباشد یکی از مناطقی است که برای اولین باراز جانب انسانهای گذشته مورد انتخاب قرار گرفته است. زیرا این نقاط دارای موقعیت جغرافیایی قابل بود وباش و مدافعوی خیلی خوبی بوده است. این شهر در آغازین نقطه شروع راه ابریشم از قفقازها به اناطولی قرار دارد. راه ابریشیم را باهمیت تجاری قرون وسطی آن همه میشناسیم. این شهر به دلیل موقعیت خوب جغرافیایی خویش یکی از مراکز بسیار با اهمیت سیاسی، اقتصادی و کلتوری عصر خود نیز بشمار میرود.

شهر باستانی "آنی"  در تاریخ به صفت یکی از مراکز تقاطع کلتورهای گورجی، ارمنی، امپراطوریهای بیزانس، سلجوق و عثمانی ها بوده است. طرحهای معماری، مواد ساختمانی و شیوه های تخنیکی همراه با دیکور و دیزاین های که در نتیجه تاثیرات متقابل کلتورهای متفاوت بمیان آمده است، یک زبان ویزه معماری را بنام " آنی" تشکیل داد که بعد ها باعث رایج شدن یک نوع معماری خاص "آنی" در سرتاسر اناطولی و قفقازها گردید. "آنی"، با تغیرات بمیان آمده در بخش راه های تجاری رفته رفته شهرت خود را از دست داد و در اوایل قرن 16 میلادی کاملا به فراموشی سپرده شد. این شهر باستانی  با ساختار دینی و نظامی خویش کرکتر ساختارشهری قرون وسطی را به انظار نمایان میکند. منطقه ارخیولوژیک "آنی" ساحه یی به بزرگی 78 هکتار زمین را احتوا مینماید. این منطقه دارای یک چنان گذشته تاریخی گرانبهای باستانی میباشد که یافته هایی ازعصر برنز و اهن نیز در آنجا موجود است... آثار مربوط به قرن 15 میلادی... قلعه های جبهه بیرونی آن که در سالهای 960 ساخته شده است، خیلی ها تاثیر گذار است. در میان این قلعه ها ادارات دولتی، ادارات خصوصی، مراکز دینی مانند معبد، مسجد، کلیسا، کاروانسرا، حمام و پلها  تابه امروز قابل مشاهده و دید میباشد. ار اینجه به تعداد 21 باب ساختار تسجیل شده وجود دارد.. این شهر به دلیل این خصوصیاتش در سال 2016 در لست آثار میراث جهانی یونیسکو به قید رسید.

اگر میخواهید برای بازدید از آثار باستانی و ارخیولوژیک به قرس سفر نمایید؛ بازدید از کلیسای قرس را که در قرن 12 میلادی ساخته شده است نیزفراموش نکنید. در صورتیکه موسوم مساعد بوده باشد سیاحت از مرکز ایسکی سری قمیش را نیز برایتان توصیه مینماییم. و نیز در سرمای زمستان میتوانید از یخ مالک بالای یخهای بند چیلدیر که دارای صدها نوع پرنده نیزاست لذت ببرید.

همچنان ولایت قرس، با عسل، پنیر،مخصوصا پنیر نوع کشر، غذایی بنام خنگل که همانند آشک گوشتی مان میباشد وبا غذا های لذیذ تهیه شده از گوشت قاز خویش نیز بسیار مشهور است.اخبار مربوطه