نظری به آجندای تورکیه و جهان جمعه اول سرطان 1397 هجری شمسی -17-

انتخابات زودهنگام در تورکیه و تحولات آینده در منطقه

نظری به آجندای تورکیه و جهان جمعه اول سرطان 1397 هجری شمسی -17-

در برنامه آجندای تورکیه جهان امروزی مان مطلبی داریم پیرامون انتخابات زودهنگام در تورکیه و تحولات آینده در منطقه

در تصمیم گیری برای برگزاری انتخابات در روز 24 جون در تورکیه، دینامیکهای داخلی و همچنین تحولات در حال وقوع در انسوی مرزهای سوریه و نیز در منطقه شرقمیانه تأثیر داشت. تحولات عراق و سوریه، اهمیت تورکیه و بار مسئولیت این کشور را  بیشتر خواهد کرد. ورود تورکیه به چنین روندی در حالی که انتخابات مهمی در پیش روی دارد میتواند مخاطره آمیز باشد. در تصمیم گیری برای برگزاری انتخابات در تاریخ 24 جون، دینامیکهای داخلی و همچنین تحولات در حال وقوع در انسوی مرزهای سوریه و نیز در منطقه شرقمیانه به طور کلی تأثیر داشت. در حالیکه در منطقه نقشه های جدیدی ترسیم میشود؛ نباید که تورکیه با مبارزات انتخاباتی خود را معطل سازد. کوچکترین ضعف سیاسی، نظامی و اقتصادی تورکیه میتواند برای ایالات متحده آمریکا و اهداف اینکشور در زمینه تغییرات دیموگرافیک فرصتی تاریخی فراهم کند. تصمیم برای برگزاری انتخابات زودهنگام حمله ای برای در امان ماندن از این قبیل مخاطرات بود. 

اکنون به ارزیابی جان آجون محقق ستا (بنیاد تحقیقاتی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی) در این زمینه توجه فرمایید:

تا زمانیکه عراق و معادله سیاسی موجود در سوریه، تثبیت  نشده است، سیاست خارجی تورکیه به خصوص در قبال مرزهای جنوبی اش به ناچار با سیاستهای پر تمرکزی روبرو خواهد بود. بی ثباتی سیاسی در منطقه شرقمیانه از نتایج وخیمی برخوردار است، بنابراین در این منطقه ضروری است که سیاست خارجی به صورتی پیشگیرانه و موثر اجرا شود. انتظار میرود که برگزاری انتخابات در روز 24 جون و انتقال به سیستم جدید ، سیاست خارجی تورکیه در منطقه را موثرتر و قویتر سازد. حتی یک دوره نسبتا کوتاه 2 ماهه، در دوره ای که تورکیه مشغول مبارزات انتخاباتی است میتواند منجر به تغییر معادلات در منطقه شود. در شرایطی که  انتظار میرود سرنوشت عراق و سوریه در جریان سالهای آینده تعیین گردد برگزاری انتخابات زودرس در تورکیه قادر به جلوگیری از ترسیم یک چنین نقشه جدید در منطقه خواهد بود. در میدان سوریه، برنامه های درازمدت آمریکا برای ی.پ.گ شاخه سوریه یی تروریستهای پ.ک.ک، هدف روسیه و ایران برای تحکیم موقعیت رژیم اسد و تلاشهای اسراییل در منطقه، ضرورت برداشته شدن گامهای لازم از سوی تورکیه در راستای منافع ملی خود را بیشتر از پیش کرده است. همزمان با روند آستانه و تلاشهای تورکیه، روسیه و ایران برای پایان دادن به درگیری ها در سوریه، آمریکا به دنبال مقاصد مختلفی با بکارگیری تروریستهای ی.پ.گ است.  به نظر میرسد که گروه تروریستی 65 هزار نفری ی.پ.گ که حقوق ماهیانه آنها توسط آمریکا پرداخت میشود در انتهای سال 2018 در سایه آموزش نظامی ای که به طور مستقیم از سوی پنتاگون دریافت میکنند تمامیت ارضی سوریه و امنیت ملی تورکیه را تهدید خواهند کرد. این واقعیت که غیر از سازمان های تروریستی ی.پ.گ و داعش دیگر تروریستهای فعال در مقیاس وسیع در سوریه حذف شده اند، بازیگران بین المللی را به انجام اقداماتی جهت ایجاد نظام مورد نظرشان پس از جنگ متقاعد کرده است. احتمالا سرنوشت سوریه و منطقه پس از این روند و در چند سال اینده مشخص خواهد شد. طبعا با توجه به اینکه سوریه از طولانی ترین مرز با تورکیه برخوردار است لذا حضور تورکیه در این روند امری ضروری است. تصمیم به برگزاری زودهنگام انتخابات در تورکیه نیز در همین راستا گرفته شده تا این کشور در زمان مقرر از توان و نیروی کافی برای توجه به أمور منطقه برخوردار باشد. موجودیت تروریستهای پ.ک.ک در عراق و تهدیدات امنیتی آنها از این ناحیه علیه تورکیه همچنان ادامه دارد. تورکیه در حال حاضر در داخل مرزهای عراق، عملیات نظامی ای علیه تروریستهای پ.ک.ک انجام نمی دهد.  در واقع با توجه به انتخابات در عراق، حجم عملیات نظامی تورکیه در این کشور محدود است. پس از برگزاری انتخابات در عراق، تورکیه قصد دارد تا همراه با دولت مرکزی عراق به موجودیت تروریستهای پ.ک.ک در این کشور خاتمه دهد. از یک طرف، کوه های قندیل و از طرف دیگر منطقه سینجار به عنوان پایگاه نظامی از سوی تروریستها استفاده می شود. تورکیه با برگزاری انتخابات زودهنگام، از توان بیشتری برای اقدام نظامی احتمالی علیه تروریستهای پ.ک.ک در عراق برخوردار خواهد شد. به طور کلی، روند گذار از دموکراسی پارلمانی به دموکراسی ریاستی ، بوروکراسی و حکومت تورکیه را آهسته و تضعیف کرده بود. تورکیه با إتمام سریع روند انتقال، قادر به اتخاذ و اعمال سیاستهای کارآمدتر، سریع تر و پایدارتر خواهد شد. به خصوص اینکه در زمینه سیاست خارجی، نظام سیاسی تورکیه پس از إتمام روند انتقال، به صورت راحتتری تصمیم گیری خواهد کرد.

ارزیابی جان آجون  محقق و نویسنده  بنیاد تحقیقات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را تقدیم حضورتان می کردیم.اخبار مربوطه