ازمبارزه بر حق تركیه برعلیه تروریزم حمایت میكنیم، چهارشنبه 4 دلو 1396

اعلامیه روشنفكران، دانشگاهیان و سازمانهای مردمی تركیه در جهت جلب دقت افكارعمومی جهان به روند خطرناكی که درمنطقه ادامه دارد

896846
ازمبارزه بر حق تركیه برعلیه تروریزم حمایت میكنیم، چهارشنبه 4 دلو 1396

خاك سوریه قبل از آنكه یك منطقه جغرافیایی باشد سرزمینی است كه شاهد تحولات مهمی در گذشته تاریخی ما بوده و یكی ازنمادهای ارزشمندی است كه دربستر تمدن تاریخی ما به ثمررسیده است. تركها، كردها، عربها و دیگر اقوام ساكن دراین منطقه از صدها سال بدینطرف زندگی برادرانه  یی را دركنار یكدیگر گذرانیده واین یك دلی را در مبارزه مشترك با دشمنان خارجی قوت بخشیده اند. برادری سرزمینهای آناطولی و سوریه سمبول همبستگی و ارزشهای مشترك ماست.

 • این یك دلی همواره هدف تهاجم دشمنان قرار گرفته است. این حملات همانگونه كه در بین سالهای ١٩١٥-١٩١٨ میلادی به وقوع پیوست و در سالهای بعدی به شکل اشغال این سرزمین ها خود نمایی کرد که همواره با استفاده ازابزارایدیالوژیك و با تكیه بر تفاوتهای قومی و نژادی تداوم یافته است. آنچه كه امروزدرجغرافیای سوریه در جریان است آنگونه كه بعضی از دانشگاهیان و به اصطلاح روشنفكران و فعالان در تلاش برای نمایاندن آن هستند مسابقه ای برای چنگ اندازی قومی نیست.
 • امروز دراطراف مرزهای مان گامهایی در جهت ایجاد یك نیروی شبه دولتی وابسته به قدرتهای استعمارگر در حال برداشته شدن است. این نیرو كه در راستای شكل دهی مجدد منطقه شرقمیانه ذریع همین قدرتهای استعمارگر درحال ایجاد شدن است به صقت ابزاری برای تهدید یكپارچگی سرزمین ما مورد استفاده قرار خواهد گرفت. این اقدامات برادری دیرینه ما و دستیابی منطقه به یك ثبات پایدار را مورد تهدید قرارمیدهد.
 • این اقدامات که عبارت از نقشه طرح شده ایست ازآغاز تا نتایجی كه بتواند درعمل پیاده کند، کاملا پوسیده و محكوم به شكست است. با وجود این روندیست بی نهایت خطرناك. زیرا میتواند نتایجی از قبیل تضعیف قدرت و توان دولت و ملت ما و بروز دشمنی ماندگار و نبردهای خونین میان مردم منطقه را به عمل آورد. نمیتوان انتظار داشت كه روشنفكران، دانشگاهیان و سازمانهای مردمی تركیه در قبال این روند خطرناك بی تفاوت باشند. بر همین اساس ما با توجه به مسئولیت تاریخی خود درجهت اذعان موضوع به افكارعمومی چه درداخل و چه در صحنه جهانی به نكات زیر توجه همگان را جلب مینماییم:
 • قبل از همه تركیه درمنطقه كشوری است كه از سال ١٩٤٦ میلادی تا به امروز توانسته موفقیتهای بزرگی درزمینه تقویت دموكراسی كسب نموده و در عمل پیاده نماید. همچنان درمنطقه یگانه كشوری است كه دموكراسی چند حزبی در آن عملا درحال فعالیت است. بنابراین كشور ما از سال ١٩٥٢ تاكنون یکی ازاعضای پیمان آتلانتیك شمالی (ناتو) بوده واز مدت ٦٥ سال بدینسواست كه منحیث یکی از اعضای این پیمان در ائتلاف با دیگر كشورهای عضوهمکاری داشته است. از طرف دیگر دارای سطحی از ساختار جامعه مدنی، ساختار اقتصاد بازار آزاد و ظرفیت آموزشی است كه قابل مقایسه با دیگر كشورهای منطقه نمیباشد.
 • در مقابل آمریكا به صفت كشوری كه بیشتر از نیم قرن است منحیث متفق تركیه بوده ولی با گروه تروریستی پ. ک. ک./ پ. ی. د./ ی. پ. ج، كه فلسفه تشكیل و ایدئولوژی آن بر اساس سوسیالیزم مائویی بوده است، وارد همكاری در جهت شكل دهی به منطقه شمال سوریه شده است. نمیتوان پیوندی میان گروههای تروریستی ای كه در تعقیب تشكیل رژیمهایی که دارای ساختار حكومتی پولپوت هستند با اصول دموكراسی  رابطه بر قرارکرد. واضح است كه ساختاری كه برای توسعه نفوذ خود از سلاح جهت به زانو درآوردن انسانها استفاده میكند و برای رسیدن به هدفهای خود ترور را به عنوان ابزار مورد استفاده قرار میدهد، نمیتواند به صفت یک اقدام دموكراتیك شناخته شود.
 • هیچ تفاوتی میان پ. ك. ك. و پ.ی.د. وجود ندارد. یگانه ویژگی ای كه این دو گروه را از هم جدا می كند این است كه پ.ی.د، شاخه پ. ك. ك. در سوریه است. پ. ك. ك. كه به رهبری عبدالله اوجالان در ٢٥ نوامبر ١٩٧٨ پایه گذاری شد، با استفاده از روشهای تروریستی تاكنون بیش از ٣٠ هزار تن از شهروندانمان را به قتل رسانده است. صرفا در یكسال گذشته در حدود ٤٠ تن از شهروندان مان در اثر حملات این گروه جان خود را از دست داده اند.  پ.ی.د. سازمانی است كه از داخل مرزهای سوریه اقدام به حملات تروریستی به كشور ما می نماید. این سازمان همچنین به نقل و انتقال سلاح و تروریستها ازمرزهای سوریه به خاك كشورمان می پردازد. كادرهای رهبری این سازمان درحال حاضر از عناصر تروریستی پ. ك. ك. تشكیل یافته است. استفاده از تصاویر عبدالله اوجالان در تمامی جلسات و برنامه های این گروه در سوریه به تنهایی برای اثبات یكی بودن پ. ك. ك. و پ.ی.د. (سوریه) كافی است.
 • با وجود تمامی این واقعیتها ایالات متحده امریکا، همانگونه كه از زبان مقامات رسمی آن بیان شده است با ارسال ٣٠٠٠ تریلر سلاح و مهمات و تقریبا ٢،٢ میلیارد دالر كمك نقدی به سازمان تروریستی پ.ی.د یاری رسانیده است. همچنین مقامات رسمی اینكشور در بیانات خود خبر از تشكیل اردویی در منطقه با استفاده از نیروهای این سازمان داده اند. ارسال سلاح و مهمات و انجام آموزشهای نظامی به سازمانی كه عملا درحال حمله به تركیه است، تهدیدی است كه مستقیما كشور ما را مورد هدف قرار داده است. این سازمان از كمكهای نظامی ای كه دریافت كرده، همچنین از تروریستهایی كه بدین شكل آموزش دیده اند جهت حمله به نیروهای امنیتی در خاك تركیه استفاده می نماید. افكار عمومی در تركیه قادر به پذیرش این مسأله نیست.
 • ایالات متحده همكاری خود را با پ.ی.د. بعنوان ضرورتی در موضوع مبارزه با داعش مطرح میكند. حال آنكه این كشور پیشنهاد تركیه برای مبارزه مشترك با داعش را رد كرده و با وجود آنكه قدرت داعش اكنون تا حد زیادی ضعیف گردیده آمریكا همچنان درحال ادامه دادن به تقویت همكاری خود با پ.ی.د. بوده است. علاوه بر اینها این مسأله كه محدوده مسئولیت اردویی كه هدف از ساخته شدن آن مرزهای تركیه می باشد، وضعیتی است كه به هیچ وجه قابل قبول نمیباشد. ایالات متحده چشم خود را بر این حقیقت بسته است كه بیشترین خسارت به داعش با مبارزه مستقیم تركیه با این گروه در شمال سوریه به آن واردآمده است. ایالات متحده حتی با تلاش برای ممانعت از عملیات سپر فرات، كه عملیاتی برضد نیروهای داعش بود، موجب ایجاد تردیدهای جدی در زمینه روابط با متفق خود شده است.
 •  پ. ك. ك./ پ.ی.د. نماینده مردم كرد منطقه نیست. این سازمان در مناطق تحت حاكمیت خود اقدام به اخراج كردها و عربهایی كه حاضر به شناسایی مشروعیت آن نشده اند از مناطقی كه صدها سال در آن ساكن بوده اند نموده، با استفاده از ابزار شكنجه و دیگر ابزارهای فشار سعی در به زانو درآوردن افرادی كه به انتقاد از این سازمان پرداخته اند كرده و با به كارگیری عملیات پاكسازی قومی سعی در تقویت موقعیت خود داشته است. علاوه بر این برای مقابله با عملیاتهایی كه بر ضد این سازمان انجام میشود با توسل به زور از زنان و كودكان بعنوان سپر انسانی استفاده مینماید. ایالات متحده با حضور عملی خود در منطقه و سكوت در برابر این اقدامات به حمایت از این فعالیتها پرداخته است.
 • تمامی این رویدادها نشانگر این واقعیت است كه همكاری میان ایالات متحده و پ.ی.د نه در جهت مبارزه با داعش بوده و نه این سازمان نماینده مردم كرد است. این موارد نشانگر این است كه پ.ی.د. تنها یك سازمان تروریستی وابسته است.
 • ایالات متحده با توسعه همكایهای خود با یك گروه تروریستی درحال به خطر انداختن روابط خود با متحد دیرینه اش یعنی تركیه است. این كشور همچنان در حال حمایت از فتح الله گولن رهبر كودتای ١٥ جولای است. یکجا با این با اقدام به تعلیق اعطای ویزه به شهروندان تركیه به اصطلاح در فكر مجازات ملت این كشور بوده و با خیالات موهومی از قبیل اینكه "آنها را به راه خواهیم آورد" باعث واكنش افكار عمومی در تركیه شده است. با وجود همه اینها تركیه با تقویت بیشتر دموكراسی در داخل و با عزم خود در جهت برقراری صلح و آرامش در منطقه به راه خود ادامه خواهد داد.

پرفسور دکتر عبدالقادر قاره بولوت، دانشگاه ابراهیم چیچین آغری

عبدالقادر آی، وزارت آموزش ملی(تعلیم وتربیه)

پرفسور دکتر عبدالقادر بولوش، دانشگاه نجم الدین اربکان

پوهنمل دکتر عبدالله آیدین، دانشگاه مصطفی کمال      

پروفیسور دکتر عبدالله چاووش اوغلو

پوهنکل دکتر عبدالله ترابزون دانشگاه استانبول

عبدالرحیم شن اوجاق، وزارت کار و امنیت اجتماعی

پوهنمل دکتر عدنان کوچوک، دانشگاه قیریق قلعه

احمد ب. ارپه، اقتصاددان

احمد شوقی زنگین، سکرتر عمومی دانشگاه احمد یسوی

پرفسور دکتر احمد اویسال، دانشگاه استانبول

احمد وهبی کوچ، وزارت آموزش ملی ( تعلیم تربیه)

علی صالح،  نخست وزیری

 پوهنمل علی بویوک اسلان، دانشگاه مدیپول استانبول

آردا آق چیچک دانشمند سیاسی

آتیلا دمیر قاسم اوغلو، شفاخانه اونکولوژی انقره

پرفسور دکتر آیسون بای قاره بولوت، دانشگاه یلدیریم بایزید

پوهنمل بهاءالدین قاره دمیر، دانشگاه چوقور اوه

پرفسور دکتر بیلگه خان آتسیز گوک داغ، دانشگاه قیریق قلعه

پرفسور دکتر بیرول آقگون، دانشگاه ییلدیریم بایزید

پوهنمل دکتر بیرول مرجان، دانشگاه نجم الدین اربکان

پرفسور دکتر برهان آی قاچ، دانشگاه توسعه استانبول

پرفسور دکتر بولنت بیات، دانشگاه غازی

پوهنمل دکتر بنیامین تاش، دانشگاه آق سرای

پوهنمل دکتر جاهد باغجی، وقف معارف ترکیه

جاهد اپچاچان، دانشگاه سییرت

جان اجون-SETA

پوهنمل دکتر جان جیلان، دانشگاه مدیپول استانبول

جلال سمیز، وزارت خانواده و سیاستهای اجتماعی

پرفسور دکتر جنگیز انییق، دانشگاه مرمره

پوهنمل دکتر جنگیز شاهین، دانشگاه کاستمونو

پرفسور دکتر جودت جوشقون، دانشگاه گیره سون

پوهنمل جیهون جان اوزجان، دانشگاه نجم الدین اربکان

پرفسور دکتر چتین قیه کوچ، UC سانتا باربارا

پوهنمل دکتر ابوبکر جیلان، دانشگاه تخنیکی استانبول

اکرم چوراقلیک، وزارت انرژی و منابع طبیعی

ایرطغرل بشر، متقاعد

فاطمه اوزکان- روزنامه ستار

پوهنمل فخرالدین اوندر، دانشگاه سلیمان دمیرل

پوهنیار فاروق تمل، دانشگاه ارجیس

فاتح آق بابا، نویسنده

پرفیسور دکترفاتح سواشن، دانشگاه دفاع ملی

پرفیسور دکتر فاتح اوشان، دانشگاه ییلدیریم بایزید

گل دالی جوشقون، روزنامه میلاد

پرفسور دکتر گولگون اردوغان توسون، دانشگاه اژه

پرفیسور دکتر ح. ابراهیم ساری اوغلو، دانشگاه استانبول

پرفیسور دکتر خلیل آلتین تاش، دانشگاه ارجیس

پرفیسور دکترخلوق آلکان، دانشگاه استانبول

هارون قبان، نویسنده

پوهنیار حاکان شاهین، دانشگاه مدیپول

حمید کوچوک باتیر، شهرداری مرسین

پوهنیار خنده سونگوراوغلو، دانشگاه قاره تگین چنقری

حسن اورتورک، تلویزیون اولکه

پوهنمل حسن فرقان، دانشگاه سوتچو امام قهرمان مراش

پوهنیار حیاتی اوونلو، دانشگاه استانبول

حکمت صلاح الدین گیزیجی، دانشگاه سلجوق

پوهنمل حسام الدین وطن سیور، دانشگاه سلجوق

حسین اوز، معاون رئیس سندیکای خدمات وکار

احسان آق تاش،  GENAR

احسان آیال، دانشگاه تمدن استانبول

الیاس توپچواوغلو، دفترمشورتی وکلای انقره

دکتر اسماعیل چاغلار، وقف اقتصاد سیاسی و تحقیقات اجتماعی- SETA

اسماعیل آق بییق، وزارت کار و امور اجتماعی

پوهنیاراسماعیل گوک تورک، دانشگاه امام سوتچوی قهرمان مراش

پوهنمل دکتر قادر ایدین، دانشگاه مدیپول استانبول

کنعان سرفلی، مدیر آموزش و پرورش

پوهنمل م. عاکف سری قیه، دانشگاه فنی استانبول

محمود ایوقورن، وزارت خانواده و سیاست اجتماعی، مشاور وزارت

محمود کاآن ایلغار، رئیس شعبه قارص تعلیم وتربیه بیرسن

محمد آیکال، کلانتر مندوی غازی پاشا

پوهنمل دکتر محمد ایب کیریش، دانشگاه کوجاتپه آفیون

محمد خلوق اوچقون، وزارت جوانان و ورزش

محمد صادق بارق، آموزگار بازنشسته

پرفیسور دکتر محمد شاهین، آکادمی پولیس

پرفیسور دکتر محمد تونچر، دانشگاه فنی قاره دنیز

مروه شبنم عروچ، روزنامه یئنی شفق

پوهنمل متین آقسوی، دانشگاه سلجوق

پوهنمل متین چلیک، دانشگاه سلجوق

پرفیسور دکتر متین دوغان، دانشگاه ییلدیریم بایزید

پوهنیار متین اوزکان، دانشگاه غازی

پرفیسور دکتر محسن قار، دانشگاه عمر خالص دمیر نیغده

مراد کافه دار، مشاوره و تحقیقات میگاپول

پوهنمل مراد کریشچی، دانشگاه استانبول

پرفیسور دکتر موسی ییلدیز، دانشگاه احمد یسوی

پوهنمل دکتر مصطفی اسلان، دانشگاه عدنان مندرس

مصطفی شیوگین، دفتر مشورتی و حقوقی شیوگین

پرفیسور دکتر مظفر شکر، رئیس دانشگاه نجم الدین اربکان قونیه

پرفیسور دکتر ناجی گوندوغان، دانشگاه آناتولی

نهال بنگی سو قاره جه، خبرترک

پوهنمل نصرت گوک سو، دانشگاه سوتچو امام قهرمان مراش

دکتر اوغوزخان بیلگین، دانشگاه غازی

پوهنمل اوغوزخان یانارایشیق، دانشگاه ارزینجان

پرفیسور دکتر عثمان ایرافشار، دانشگاه آق دنیز

پرفیسور دکتر عثمان حورآتا، دانشگاه حاجت تپه

پرفیسوردکتر عمر پاک ایش، رئیس دانشگاه حکاری

اوزلم چاغلار ییلماز، رئیس STK

پوهنمل رامادان دوغان، دانشگاه تراکیه

پرفسور دکتر رمضان یلکن، دانشگاه ییلدیریم بایزید

پوهنمل دکتر رجب یورولماز، دانشگاه کوجاتپه آفیون

سعد الله اوزجان، روزنامه میلاد

پرفیسور دکتر صالح ییلماز، انستیتوت تحقیقات روسیه

پوهنمل، صلاح الدین چنار، دانشگاه 7 دسامبر کیلیس

پوهنمل سیف الله ییلدیریم، دانشگاه ییلدیریم بایزید

پوهنیار سلجوق اسلان، دانشگاه دوملوپینار

سوآوی کمال یازگیچ، تی آر تی

پرفیسور دکتر شفق ایرتان چوماقلی – آکادمی پولیس

پرفیسور دکترشاه مراد اریق، دانشگاه کستمونو

شینول متین، رئیس شعبه دانشگاه آموزش بیرسن قونیه

دکتر شیخ عبدالرحمان چلیک، وزارت فرهنگ و گردشگری

پرفسور دکتر تانژو توسون، دانشگاه اژه

ترکان زنگین، سندیکای حرب – ایش

تمیندار آیتکین، وزارت خانواده و سیاستهای اجتماعی

اولکو نور زنگین، دانشمند سیاسی

اونسال چتین، اقتصاد دان

پرفیسور دکتر اونر قیه باش، دانشگاه عمر خالص دمیر نیقده، معاون رئیس دانشگاه طب

عذیر گوکچه، خطوط آهن دولتی

پوهنمل یاغیز آق سقال اوغلو، دانشگاه غازی

یعقوب چلیک، رئیس سابق شهرداری پولاتلی

دکتر یعقوب عمراوغلو، رئیس اتحادیه نویسندگان یوروآسیا

پوهنمل دکتر یاسمین آبایخان، دانشگاه حاجت تپه

ییلماز آلتون سوی، نویسنده

پرفیسوردکتر یوسف سیرین آی، دانشگاه  توب

یوسف گزبه لی، وزارت مالیه

یوسف سمیس، وزارت صحت عامه

پرفیسور دکتر یوسف شاهین ، دانشگاه آق سرای

پوهنمل یوسف تکین، معاون وزارت آموزش ملی

 

 اخبار مربوطه