چشم انداز تمدن جهانی از دیدگاه تورکیه چهارشنبه 27جدی 1396 هجری

"بیت المقدس" شهر یست مقدس برای مسلمانان، مسیحیان و یهودیان، بیت المقدس اولین قبله مسلمانان و شهریست که پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم از آنجا به معراج رفته بودند

چشم انداز تمدن جهانی از دیدگاه تورکیه چهارشنبه 27جدی 1396 هجری

اگر بیت المقدس سقوط نماید...

"بیت المقدس" شهر یست مقدس برای مسلمانان، مسیحیان و یهودیان. بیت المقدس اولین قبله مسلمانان و شهریست که پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم از آنجا به معراج رفته بودند. به قول سزایی قاره کوچ شاعر معروف: " شهریست که در آسمان ها تاسیس و به زمین فرود آورده شده است."

شهریست که از فتح یاووز سلطان سلیم در سال 1516 تا سال 1917 یعنی در طول 401 سال در چارچوب " Pax Ottomana" که به معنی صلح عثمانی میباشد، تمامی انسان ها با ادیان مختلف در صلح و آرامش در کنار هم زندگی کردند.

آنچنان که بیت المقدس برعکس نگرش امروزی،  در طول دوره های صلح که قرن ها ادامه داشت، همراه با مکه و مدینه محل ترویج آرامش و ثبات به شرقمیانه و از شرقمیانه به سرتاسر جهان بود. در حالیکه امروز با تبدیل این منطقه به جوی خون توسط اسرائیل و دیگر تحولات، بعضی ها شرقمیانه را به باتلاق تشبیه میکنند.

دوستان عزیزان!

 اکنون توجه شما را به ارزیابی های پروفسور قدرت بلبل رئیس دانشکده علوم سیاسی دانشگاه ییلدیریم بایزید جلب میکنیم...

تصمیم آمریکا در مورد بیت المقدس و واکنش ها

همه کشورهای جهان در برابر تصمیم یک جانبه آمریکا که در ماهیت بخشی از مباحثات سیاست داخلی اینکشور تلقی میشود، مبنی بر اعلام بیت المقدس به صفت پایتخت اسرائیل متحد شد. آمریکا، در شورای امنیت سازمان ملل به رغم تهدیدات آشکار، توهین آمیز و بی ادبانه اش با 14 رای موافق در برابر یک رای مخالف تنها ماند. در مجمع عمومی این سازمان نیز به غیر از آمریکا تنها 8 کشور در مقابل شانتاژهای اینکشور گردن خم کردند. دنیای اسلام، کشورهای اتحادیه اروپا، آفریقا، آمریکای لاتین و شرق دور به طرز بی سابقه ای متحدانه عمل کردند.

در تمامی کشورها حتی در آمریکا و اسرائیل، مردم این تصمیم را مورد اعتراض قرار دادند. عقل سلیم بشر را متحد ساخت. لازم به ذکر است که نقش پیشروی تورکیه به عنوان رئیس ادواری سازمان همکاریهای اسلامی دراین موضوع بسیارحائزاهمیت است.  مذاکره رجب طیب اردوغان رئیس جمهور تورکیه با رهبران اتحادیه اروپا، پوتین رئیس جمهور روسیه، پاپ فرانسیس و دیگر مقامات دولتی از جنبه پیروی از برخورد مشترک از اهمیت بسزایی برخوردار بود.

بیت المقدس، بسیاری از کشورهای مسلمانی که با یکدیگر اختلاف دارند را نیز متحد کرد. حتی کشورهای اروپایی و مسلمان نیز مجددا حول هدف مشترکی گرد هم آمدند.

تصمیم آمریکا در مورد بیت المقدس، امیدواریم زمینه یک آگاهی جهانی درمورد فلسطین را فراهم کند. امیدواریم توافق جهانی حاصل شده در برابر این تصمیم، وسیله یی باشد برای حاکمیت  برخورد مبتنی بر عدالت در منطقه و آگاهی جهان از پاکسازی قومی که سالهاست در فلسطین ادامه دارد.

اگر جهان مقاومت نمیکرد؟ و یا اگر فلسطین سقوط میکرد...  

تصمیم آمریکا در مورد بیت المقدس، نشان داد که گاهی ممکن است از یک عمل شر نیز خیر حاصل شود. اگر در برابر این تصمیم مقاومت نمیشد، همانطور که اربکان همواره تاکید میکرد، اسرائیل برای تحقق ایده آل ارض موعود که خاک کشورهای منطقه را نیز در بر گرفته و تا دجله و فرات ادامه میابد، بیش ازپیش جسارت یافته جرات پیدا میکرد.

تهدید ناشی از یهودیان صهیونیست که درجسجوی رویای ارض موعود بوده و خود را قومی برتر و انتخاب شده تصور میکنند، را احتمالا بیش از همه یهودیانی که عقیده مشابهی نداشته و فاشیست و نژاد پرست نیستند، درک میکنند. هنوز بلای ایدئولوژی نازیزم هیتلر که آلمانی ها را نژاد برتر میخواند، در حافظه ها زنده است. اگر در برابر تصمیم آمریکا در مورد بیت المقدس مقاومت نمیشد، ایدئولوژی نژاد انتخاب شده وبرتر بیشتر جسارت پیدا میکرد.

بناء واکنش مشترک اتحادیه اروپا و کشورهای اسلامی یکبار دیگر نشان داد، روابط بین کشورهای اسلامی و کشورهای غربی که اخیرا پرتنش شده است، لزوما بر پایه تضادها تاسیس نمیشود. اگر در مقابل تصمیم آمریکا مقاومتی صورت نمیگرفت، نگرش حاکمیت حق نی، بلکه حاکمین زورگویی وقدرت در جهان تقویت میشد. نيروی مقابله با ناحقی ها در جغرافيايی كه مظلومين در آن زندگی ميكنند، ممكن بود با ضربه سنگيني مواجه شود. اگر همت جهانی نبود، درماندگي تحميلی تقويت شده و اميد به آينده برای تمامی مظلومين جهان تبديل به ياس ميشد. اگر بشر همچون بيننده به تماشاي همچو واقعات ميپرداخت، چطور ميتوانست به چشمان Aheed دختر باعزتی كه قهرمانانه در برابر سربازان اسرائيلی مقاومت كرد بنگرد....چه كسی ميتوانست از راشل كور فعال حقوق بشر و صلح آمريكايي ٢٤ ساله كه در برابر ويران شدن خانه های فلسطينی ها در غزه توسط بولدوزر های اسرائيلی مقاومت نشان داد، ياد كند؟ نازيزم نبايد تكرارشود. بايد نازيزم یعنی برتری جویی يهوديان جلوگيری شود...

 آيا تا همين جا مقاومت كافيست؟ البته كه خير. زیرا اگر بیت المقدس سقوط كند، عكس تمامی موارد مثبتی كه ذكر كردم اتفاق خواهد افتاد...برای عدم سقوط بیت المقدس بيش از همه يهوديان آزادی خواه بايد مقاومت كنند. در غير اينصورت اولين كسانی كه از اين وضعيت متضرر ميشود. آنها خواهند بود. با نازيزم آلمان بشر خسارات سنگينی را متحمل شد. نبايد اينباربا نازيزم يهودي رويدادهای مشابهی اتفاق بيافتد. همانطوریكه به همگان هويداست، در حقیقت امرمسئله بیت المقدس یک مسئله جهانی و بشريست. سقوط بیت المقدس سقوط وجدان بیدار، عدالت و انسانيت خواهد بود.... 

نویسنده:

پروفسور قدرت بلبل رئیس دانشکده علوم سیاسی دانشگاه ییلدیریم بایزیداخبار مربوطه