چشم انداز تمدن جهانی از دیدگاه تورکیه سه شنبه 19 جدی 1396 هجری شمسی

مسلمانان روهینگیا؛ آراکان و یا زنده گی در بین آتش و دریای خون

چشم انداز تمدن جهانی از دیدگاه تورکیه سه شنبه 19 جدی 1396 هجری شمسی

شاید تا چندی پیش نام آراکان و مسلمانان روهینگیا به گوش بسیاری از ما نخورده بود. پس از 25 آگست 2017، بیش از 500 هزار تن با فرار از ظلم و ستم دولت میانمار به بنگله دش پناه بردند و در آن تاریخ بود که از وجود این مسلمانان و تراژدی بزرگ انسانی در این منطقه باخبر شدیم.

 پروفسوردکتور قدرت بلبل رئیس دانشکده علوم سیاسی دانشگاه ییلدیریم بایزید در این زمینه میگوید:

برای شناسایی موقعیت آراکان شاید لازم باشد تا کمی از علم جغرافیا سخن بگوییم. آراکان یکی از هفت ایالات کشور میانماراست. میانمارتوسط کشورهای تایلند، لائوس، چین، هند، بنگلادش و خلیج بنگال احاطه شده است. آراکان نیز یکی از مناطق استراتژیک میانمار است که در امتداد ساحل واقع شده است.

گفته میشود که دین اسلام از طریق تاجران مسلمانی که از کشتی غرق شده در خلیج بنگال نجات پیدا کرده اند،  درآراکان رواج پیدا کرده است. مسلمانان آراکان نیزهمانند مسلمانان مورو صدها سال تحت حاکمیت پادشاهی های خود زندگی کرده اند. با سیاستهای توسعه طلبی کشورهای امپریالیست غربی، در سال 1885 این منطقه تحت اشغال انگلیسها درآمد. این وضعیت یک ضرب المثل سرخپوستی در ذهن انسان تداعی میگردد. ضرب المثلی که میگوید: "اگر روزی در رودخانه ای دو ماهی با یکدیگر مشاجره کنند، بدان که کمی پیش یک انگلیسی لنگ دراز از آنجا عبور کرده است". در سال 1948 با اعلام استقلال میانمار، مسائل بغرنج تر شد. جنرال NEW که در سال 1962 با یک کودتای نظامی بر سر کار آمد، نام کشوری که تا آن دوره بنام برما شناخته میشد را به میانمار تغییر داد. در دوره جمهوری تک حزبی، هر نوع سیاستی با هدف تبعید مسلمانان از این منطقه مورد اجرا قرار گرفت. نباید حملات غیرانسانی بودیست های افراطی که به جنبش 969 معروف هستند را نیز به باد فراموشی سپرد.

آنچه که مردم آراکان تجربه کردند در معنای واقعی زندگی دربین آتش خون بود

با حضور رئیس شورای مسلمانان روهینگایی دراروپا و امید یاردیم مستشار وزارت امور خارجه، با هدف بررسی مسئله آراکان نشستی در دانشکده علوم سیاسی دانشگاه ییلدیریم بایزید برگزار کردیم. مهمانی که از هالند آمده بود، از دو اسم استفاده میکرد. لا جو و محمد هوبیب La Jo  Muhammed Hubeyb. وقتی دلیلش را سوال کردیم، گفت که در میانمار برای در امان ماندن از تبعیض و نژاد پرستی هر کسی مجبور است به غیر نام اصلی اش از نام دیگری استفاده کند. ما این وضعیت را از سالهای دهه 1980 در بلغارستان به خاطر داریم. دوره ای که حتی نام ترکها بر روی سنگ قبر ها تغییر داده میشد.

بله درد و رنج بسیار بزرگ است، ولی اگر نفس میکشیم،  معلوم است که اراده الهی دخیل بوده وهنوز امید هست.

باید به راه حل اندیشید

اعمال فشار بین المللی بر روی دولت میانمار. اگر در جایی به جای حق و عدالت، فشار و استبداد مورد بحث باشد، تنها با توسل به قدرت میتواند آن را متوقف کرد. از اینرو باید تمامی راههایی را که میتوان از طریق جامعه بین المللی بر دولت اینکشور فشار وارد کرد، مورد آزمون قرار داد.

تشکیل گروهی برای حل بین المللی این مسئله. تشکیل گروهی برای حل این بحران همانند گروه مینسک در اوکراین امری ضروریست. میدانیم که چین و هند نقشی در حل این بحران ندارند و حتی فتیله این بحران را شعله ور تر میکنند. باز هم روند حل و فصلی لازم است تا این کشورها را نیز در بربگیرد. این گروه باید در راستای بازگشت و رسیدن با سلامت مسلمانان آراکان به کشورشان و تحت ضمانت قرار دادن حقوق ایشان پس از بازگشت مسئولیت مهمی را بر عهده بگیرد.

جهانی کردن ظلم و فشار وارده بر مسلمانان آراکان و نقض حقوق انسانی آنها. مردم آراکان همانند کردهای سوریه هنوز از یک هویت رسمی برخوردار نیستند. تا زمانیکه که از یک موقعیت رسمی برخوردار نشوند نیز نمیتوان راه حلی برای نیازهای اولیه آنها نظیر آموزش، صحت عامه  و تداوی پیدا کرد. کلیه نهادهای بین المللی جامعه مدنی، نهاد های خیریه میتوانند موضوع کمک به آراکان را در دستور کار کشورهای خود قرار دهند. روند حقوقی میتواند آغاز شود. دعوی های اقامه شده و نتایجی که میتوان از این دعوی ها گرفت  میتواند نقش بازدارنده ای برروی مقامات کشوری و لشکری کشورهای ناقض حقوق این انسانها داشته باشد.

کمک به بنگله دش.

بنگله دش که خود به تنهایی در شرایط بسیار دشواری به سر میبرد، برای کمک به صدها هزار انسان دیگر نیازمند حمایت و کمک است.

اولویت دادن به نهادهای استراتژیک.

ترکیه همانند آنچه که در میانمار اتفاق افتاد هر جا که گریبان گیر بحران انسانی باشد، با نهاد هایی نظیر آفاد، هلال احمر، تیکا، بنیاد کمک های انسانی و دیگر نهادهای جامعه مدنی آماده ارائه هر نوع کمک است. ولی تنها ارسال کمک های انسانی کافی نیست. تاسیس مراکز حل استراتژیک خصوصی نیز میتواند بسیار ارزشمند باشد.

تشکیل گروه بین المللی دائمی بحران به رهبری ترکیه

تشکیل یک نگرش بین المللی. مسئله آراکان مسئله ای همانند بیت المقدس نیز که تنها مسلمانان طرف آن باشد. ایجاد آگاهی بین المللی در این زمینه بسیار حائز اهمیت است. بازدید امینه اردوغان به صفت بانوی اول کشور تورکیه از این منطقه از این جهت بسیار مهم بود. از هر کجای دنیا که صدای ما را میشنوید میتوانید برای افزایش آگاهی در این زمینه به طور فعال فعالیت کنید.

گاهی چیزی تغییر میکند و خیلی چیزها در ادامه آن دستخوش تغییر میشود. به قول شاعر اقلیم تغییر میکند و بحیره مدیترانه ایجاد میشود. درد و رنج را باید سهیم شد که اشک مظلومین ریخته نشود. کودکان آراکانی باید بتوانند به آینده با امید نگاه کنند....

ارزیابی های پروفسوردکتور قدرت بلبل رئیس دانشکده علوم سیاسی دانشگاه ییلدیریم بایزید را حضور شما تقدیم نمودیم.اخبار مربوطه