• Çoksesli müziğin çeşitli türlerinin halkımıza tanıtılması, yaygınlaştırılması ve bu tür müziğin dünyada ve ülkemizde geçirdiği gelişmelerin anlatılması ve meydana getirilmiş olan çeşitli türde eserlerle, yeni uygulamaların en iyi örneklerinin radyo ve televizyon yayınlarında yer alması için gereken tedbirleri almak, bu konudaki uygulamayı denetlemek ve değerlendirmek,

  • Çoksesli müziğin çeşitli türleri içinde yer alan müzikler konusunda repertuarın zenginleştirilmesini ve bu ürünlerin yayınlarda yer almasını sağlayıcı tedbirler almak,

  • Çoksesli müziğin çeşitli türlerinde, Genel Müdürlük tarafından belirlenen esaslara göre, kurum yayın mecralarının ihtiyaçları göz önüne alınarak yurt içi ve yurt dışı müzik kuruluşları ile ilişki kurmak, bu daldaki Türk müzik hayatını çeşitli yönleriyle yansıtmak üzere, yabancı yayın kuruluşlarına gönderilecek müzik programlarını tespit etmek, ilgili birimlerle temas ederek hazırlanmasını ve gönderilmesini sağlamak,

  • Gerektiğinde müzik yayınları konusunda Özel Danışma Kurulları toplanmasını Başkanlığa önermek; bu kurulların önerilerini değerlendirmek; Türk Sanat Müziği dalında görev yapacak araştırma, repertuar ve denetleme kurullarını ihtiyaca göre kurmak, bu kurulların çalışmalarını, değerlendirme kriterlerini ve konuya ilişkin diğer hususları “Esaslar” halinde düzenleyerek, Başkanlığa önermek, kurulların düzenli bir şekilde çalışmasını sağlamak,

  • Çoksesli müziğin çeşitli türlerinde hizmet veren, profesyonel ve amatör toplulukların, şef ve eğiticilerin özlük hareketlerini, mesleki gelişmelerini takip etmek, bu toplulukların çalışma esaslarını hazırlayarak Başkanlığa önermek,

  • Çoksesli müzik yayınları konusunda gerektiğinde Özel Danışma Kurulları toplanmasını Başkanlığa önermek, bu kurulların önerilerini değerlendirmek, çoksesli müzikler dalında Kurum adına çalışacak araştırma, repertuar ve denetleme kurullarını ihtiyaca göre kurmak, bu kurulların çalışmalarını, değerlendirme kriterlerini ve konuya ilişkin diğer hususları “Esaslar” halinde düzenleyerek Başkanlığa önermek, kurulların düzenli bir şekilde çalışmasını sağlamak,

Yorumlar kapatıldı.