TRT 举办第五届世界论坛

<p style="undefinedfont-size:14px;">Forumi i &ldquo;TRT World&rdquo; u kthye p&euml;r t&euml; pestin vit radhazi, p&euml;r t&euml; vazhduar diskutimin e agjend&euml;s globale nga ku e la.</p>

<p style="undefinedfont-size:14px;">N&euml;n tem&euml;n &ldquo;Fuqia dhe Paradoksi: Kuptimi i Strategjis&euml; s&euml; Madhe n&euml; Shekullin XXI&rdquo;, ekspert&euml;, akademik&euml;, vendimmarr&euml;s e gazetar&euml; do t&euml; diskutojn&euml; p&euml;r &ccedil;&euml;shtjet e m&euml;poshtme:</p>

<ul>
    <li>&ldquo;Ardhm&euml;ria e Sovranitetit n&euml; nj&euml; Bot&euml; t&euml; Nd&euml;rvarur&rdquo;</li>
    <li>&ldquo;Krizat e Klim&euml;s dhe Sh&euml;ndetit Global si K&euml;rc&euml;nime Strategjike&rdquo;</li>
    <li>&ldquo;Zhvillimi Ekonomik Nd&euml;rkomb&euml;tar: Nj&euml; Epok&euml; e Re e Pabarazis&euml; Globale&rdquo;</li>
    <li>&ldquo;Ngritja e Euroazis&euml; dhe Rib&euml;rja e Rendit Bot&euml;ror&rdquo;</li>
    <li>&ldquo;Qeverisja Digjitale: Politik&euml;b&euml;rja dhe Shtetdrejtimi n&euml; Epok&euml;n Digjitale&rdquo;</li>
    <li>&ldquo;P&euml;rgjegj&euml;sia p&euml;r t&euml; Mbrojtur: Siguria Njer&euml;zore si Shtetdrejtim&rdquo;</li>
</ul>

<p style="undefinedfont-size:14px;">Regjistrohuni tani p&euml;r t&euml; marr&euml; pjes&euml; n&euml; diskutime.</p>

<p style="undefinedfont-size:14px;">19 dhe 20 tetor 2021</p>

<p style="undefinedfont-size:14px;"><a href="http://www.trtworldforum.com/" target="_blank">www.trtworldforum.com</a></p>

继续商讨全球议题。