Започнаха изпитанията на отечествената система АСЕЛПОД...

Започнаха изпитанията на отечествената система за следене и захват на цели АСЕЛПОД за турските Ф-16...