Второто тестово изстрелване на Tayfun беше успешно завършено...

Второто тестово изстрелване на Tayfun беше успешно завършено...