Признанията на една терористка от ПКК-6 години в ада...

Признанията на една терористка от ПКК-6 години в ада...