Армейски генерал Акар е в Чанкая...

Армейски генерал Акар е в Чанкая...