Стълкновения между ПКК и арабските племена в Дейр ез Зор...

Стълкновения между ПКК и арабските племена в Дейр ез Зор...