Пандемията предизвика криза с майките-носители...

Пандемията предизвикана от Ковид-19 предизвика криза с майките-носители в Украйна, родили бебета за биологични родители от чужбина.


Етикети: Украйна , бебета