Охладителните кули във Великобритания бяха разрушени с контролирани експлозии...

Охладителните кули във Великобритания бяха разрушени с контролирани експрозии...