Хидроелектрическата централа предотвратява замръзването на водите...

Хидроелектрическата централа предотвратява замръзването на водите дори при много ниски температури....