Кадри от стълкновение между китайски и индийски войски в Хималаите...

Кадри от стълкновение между китайски и индийски войски в Хималаите...