Турция разкритикува решението на Съвета на Европа...

Турция разкритикува решението на Съвета на Европа...

1742289
Турция разкритикува решението на Съвета на Европа...

Министерството на външните работи на Турция направи изявление във връзка с решението на Съвета на Европа относно Осман Кавала, в което се казва: „Приканваме Съвета на Европа да се въздържа от продължаване на това решение, което ще има характера на намеса в независимата съдебна власт“.
Министерството на външните работи направи писмено изявление във връзка с изявлението на Съвета на Европа за Осман Кавала.

В съответствие с принципа на зачитане на съдебния процес, министерството прикани Съвета на Европа (ЕК) да се въздържа от предприемане на стъпки, които биха попречили на независимата съдебна система.

„Всеки, особено Комитетът на министрите на Съвета на Европа, трябва да уважава и да се доверява на съдебния процес, провеждан от независими и безпристрастни съдилища“, се казва в изявлението.

Беше припомнено, че Турция, член-основател на Съвета на Европа, е наясно със своите отговорности, произтичащи от Европейската конвенция за правата на човека:

„Тази година до днес от нас са изпълнени 128 3674 решения на ЕСПЧ."-се казва в изявлението.

Подчертава се, че стъпката на Съвета на Европа е намеса в съдебната власт:

„В дневния ред на Комитета на министрите, който наблюдава изпълнението на решенията на ЕСПЧ, все още има много решения. Въпреки че има решения, които са по-стари от решението за Кавала и които не се прилагат в други държави, ние го разглеждаме като един непоследователен подход, особено запазването на решението от Кавала в дневния ред. Фактът, че съществуващите механизми действат срещу определени държави по политически съображения, а не на правно и справедливо разбирателство, вреди на репутацията на самия Съвет на Европа. Ако Комитетът на министрите на Съвета на Европа иска да запази ефективността на системата за правата на човека, той трябва да се откаже от партийното и избирателно отношение и да се заеме с изпълнението на решенията на ЕСПЧ с безпристрастен подход към всички държави-членки." бе отбелязано в деклбарацията на външното министерство.


Етикети: #Европа , #Турция

Още новини по темата