Настъпва свещенната нощ Кадир

Тази вечер мюсюлманите ще посрещнат свещенната нощ Кадир...

1636209
Настъпва свещенната нощ Кадир

Тази вечер мюсюлманите ще посрещнат свещенната нощ Кадир.

На 27-мия ден от месец Рамазан е нощта Кадир (Нощта на могъществото, Нощта на предопределението), която в Корана се отбелязва като „нощ по-свята от хиляди месеци”.

Мюсюлманите в целия свят ще посрещнат ноща с молитви и ще искат опрощение за греховете си.

През ноща "Кадир" според свещенния Коран, е започнало предаването на аетите на Корана от архангел Гавриил на пророка Мохаммед.Още новини по темата