Турция се включи в Световната асоциация за екомаркировка

Кандидатурата на Турция за членство в системата бе единодушно одобрено ...

1524385
Турция се включи в Световната асоциация за екомаркировка

Министерството на околната среда и градоустройството на Турция, което въведе през 2018 г. екомаркировката в страната се включи в глобалната мрежа за екологични етикети.

Световната асоциация за екомаркировка (англ. The Global Ecolabelling Network, GEN) е независима международна организация с нестопанска цел, създадена през 1994 г. обединяваща екомаркиращи организации от 60 държави, за да насърчи бизнеса да разработва и популяризира стоките и услугите с екомаркировка.

Турското министерство на околната среда и градоустройството взе участие в годишното общо събрание на Световната асоциация за екомаркировка проведено наскоро, на която бе обсъдена кандидатурата на Турция за членство в системата.

В резултат гласуването, членството на турската схема за екомаркировка единодушно бе приета. С това членство турските производители ще могат да популяризират своите стоки с екологични етикети на международния пазар и да имат  преимущества в момента на продажбата и износа.

Това членство отвори пътя на Турция активно да поддържа устойчива екосистема и да остави по-здравословна среда за бъдещите поколения.Още новини по темата