Парламентът одобри създаването на Турски инвестиционен фонд

Законопроектът за одобряване на Споразумението за създаване на Турски инвестиционен фонд беше приет от Общото събрание на ВНСТ...

2059459
Парламентът одобри създаването на Турски инвестиционен фонд

 

Законопроектът за одобряване на Споразумението за създаване на Турски инвестиционен фонд беше приет от Общото събрание на Великото народно събрание на Турция (ВНСТ).

Споразумението по въпроса беше обсъдено и прието от Общото събрание на Великото народно събрание на Турция.

Споразумението за създаване на Турски инвестиционен фонд по инициативита на Организацията на турските държави ще осигури икономическото сътрудничество между турските държави.

Съгласно предложението ангажиментът на Турция за участие в капитала към Турския инвестиционен фонд и плащанията, които трябва да бъдат направени в рамките на този ангажимент, не могат да надвишават еквивалента на 100 милиона долара.

Президентът ще има право да увеличи определената сума до пет пъти.Още новини по темата