Али Йерликая е в Азербайджан

Министърът на вътрешните работи Али Йерликая се срещна с министъра на вътрешните работи на Азербайджан Вилайет Ейвазов...

2034684
Али Йерликая е в Азербайджан

 

Министърът на вътрешните работи Али Йерликая се срещна с министъра на вътрешните работи на Азербайджан Вилайет Ейвазов в Баку, където отиде за участие във втората среща на министрите, отговорни за управлението при бедствия и извънредни ситуации на Организацията на тюркските държави (TDT).

Според изявление на Министерството на вътрешните работи на Азербайджан, Йерликая подчерта по време на срещата, че Турция и Азербайджан винаги са заемали обща позиция срещу глобалните проблеми и организираната престъпност, които създават сериозни пречки пред мира и стабилността в региона.

Йерликая заяви, че са проследили бързото развитие на Азербайджан и постигнатата стабилност в страната със задоволство и похвали ползотворното сътрудничество между институциите на двете страни.

Йерликая отбеляза, че ще положат всячески усилия за развитие на отношенията и ще продължат да си сътрудничат и обменят опит.

Ейвазов на свой ред подчерта на значението на стабилната среда в Азербайджан и заяви, че благодарение на съхраняването на мира и сигурността се осигуряват подходящи условия както за гражданите на страната, така и за чуждестранните инвеститори, включително турските бизнесмени.

Министър Ейвазов освен това припомни, че турското Министерство на вътрешните работи и Жандармерията са оказали значителен принос за развитието на азербайджанската полиция и жандармерия, им в тези рамки благодари за това.Още новини по темата