Съветът за национална сигурност акцентира на Века на Тюркийе...

Съветът за национална сигурност акцентира на Века на Тюркийе...

1997309
Съветът за национална сигурност акцентира на Века на Тюркийе...

Снощи се проведе заседание на Съвета за национална сигурност, председателствано от президента Реджеп Тайип Ердоган. На заседанието, на което акцентът беше върху Века на Тюркийе, беше подертано, че стъпките за гарантиране на сигурността и благоденствието на страната ще бъдат предприети решително.

След заседанието на Съвета за национална сигурност, проведено в Президентския комплекс под председателството на президента Реджеп Тайип Ердоган, беше публикувано изявление. На срещата бе констатирано, че предизвикателствата, пред които е изправена Тюркийе, са укрепили вярата на нацията в демокрацията и нейната решителност в борбата за независимост и бъдеще, като същевременно са укрепили още повече основите на държавата. В изявлението, в което се подчертава, че стъпките за гарантиране на сигурността, мира и благосъстоянието на страната ще продължат да се предприемат със същата решителност и през новия период, който е началото на турския век, се казва, че борбата с терористичните организации ПКК/KCK-PYD/YPG, ФЕТО и ДЕАШ ще продължи с пълна решителност. Беше заявено, че президентският съвет е информиран за операциите, проведени с решителност и успех в страната и чужбина срещу всякакви заплахи и опасности. В декларацията, която изтъква, че запазването на териториалната цялост на Сирия и установяването на траен мир и стабилност ще бъде възможно само чрез изчистването й от терористичните организации, се подчертава значението на международното сътрудничество, което ще допринесе за усилията, положени, така че сирийците, които са избягали конфликтите могат да се завърнат в домовете си доброволно, безопасно и с чест и да живеят в мир и просперитет, вниманието се насочва към важността на международното сътрудничество.

В изявлението се посочва, че е подчертана важността на подкрепата на Тюркийе за региона, докато процесите на диалог и консултации продължават, за да се предотврати нарастващото напрежение в Косово да се превърне в криза, която може да наруши деликатния баланс в региона. На срещата беше посочено, че са подчертани ефектите от войната между Русия и Украйна, които увеличават рисковете за региона, и беше отбелязано следното: „Беше заявено, че Тюркийе ще продължи да допринася за усилията за прекратяване на конфликтите и започване на мирни преговори и гарантиране на глобалната продоволствена сигурност. Изразено бе задоволство от напредъка, постигнат в процеса на диалог между Азербайджан и Армения, и бе подчертано че едно справедливо решение ще бъде основата за установяване на траен мир в Кавказ.Изтъква се също, че то ще допринесе значително за глобалната стабилност. Страните в конфликта в Судан бяха поканени да обявят постоянно прекратяване на огъня възможно най-скоро, за да защитят придобивките от процеса на прехода и да разрешат проблемите чрез помирение и да дадат всякаква подкрепа на всички усилия на Тюркийе за гарантиране на мир и стабилността в Судан, като бе изразена готовност за продължаване на стъпките в тази насока."


Етикети: #Ердоган

Още новини по темата