Законът за борба с фалшиви новини е внесен във ВНСТ...

Законът за борба с фалшиви новини е внесен във ВНСТ...

1833283
Законът за борба с фалшиви новини е внесен във ВНСТ...

Законопроектът за борба с фалшивите и подвеждащи новини е внесен в председателството на Великото национално събрание на Турция. Тези, които разпространяват невярна информация по начин, нарушаващ обществения ред с цел създаване на безпокойство, страх и паника, ще бъдат осъдени на лишаване от свобода от една до три години.
Дезинформацията в социалните мрежи ще бъде предотвратена. Умишленото разпространение на фалшиви новини ще бъде криминализирано.

Предложението за борба с дезинформацията, изготвено със съвместен подпис на Партията на справедливостта и развитието и Партията на националистическото движение, беше внесено в парламента.

С регламента тези, които разпространяват невярна и подвеждаща информация, ще бъдат наказвани съгласно турския Наказателен кодекс. Публичното разпространение на подвеждаща информация ще се счита за престъпление.

Тези, които нарушават обществения ред и спокойствие, като разпространяват фалшиви новини в социалните мрежи, ще бъдат осъдени на лишаване от свобода от една до три години. Ако това престъпление бъде оценено в рамките на организационна дейност, наказанието ще бъде увеличено наполовина.

Предложението включва и разпоредби относно интернет медиите. Интернет медиите ще бъдат снабдени с официални съобщения. Прес карти могат да се издават и на работещите в тази сфера. Предложението включваше и критерии за това на кого и как може да бъде дадена прескартата.

Решението за блокиране на достъпа ще бъде съобщено по имейл.

В новинарските сайтове в интернет ще бъде задължително да се посочи датата, на която дадено съдържание е било предложено за първи път, по начин, който не се променя при всеки достъп до него.

Решенията за блокиране на достъпа до уебсайтове могат да бъдат съобщени по имейл, за да получите бързи резултати.

Съдържание, което представлява престъпление срещу Националната разузнавателна организация в Интернет, също ще бъде включено в каталога на престъпленията. Освен това при споделяне на някои от престъпленията в наказателния кодекс ще се прилага забрана за реклама и блокиране на достъп.


Етикети: #закон , #ВНСТ

Още новини по темата