Статия на Йомер Челик...

ЕС трябва да преразгледа връзките си с Турция...

647728
Статия на Йомер Челик...

Държавният министър отговорен за отношенията с ЕС и главен преговарящ с ЕС Йомер Челик заяви че поради актуалните кризи ЕС се нуждае повече от всеки друг път от близки отношения с Турция.

В статията си публикувана във вестник Ню Юръп, Йомер Челик посочи че светът е изправен пред редица нови глобални заплахи и прпоблеми като глобалния тероризъм, енергийната сигурност, неконтролираната миграция и икономическите проблеми, и всички тези проблеми изискват съвместни и кординирани дейности. Той каза че според него преодоляването на тези проблеми трябва да е приоритетна цел на отношенията между Турция и ЕС.

Министър Челик каза че днес бъдещето на ЕС изглежда мътно и неясно и съюзът не е готов за да даде своевременна реакция и за да премине в действие.

Той посочи че социо-икономическите кризи са се обединили за ЕС с криза в основните ценностни параметри и отбеляза че мигрантската криза е предизвикала силни реакции в страните от съюза и е породила Брексит, а терористичните нападения са принудили ЕС да промени приоритетната си цел за защита на основните права и свободи в защита на границите си и живота на гражданите си.

Йомер Челик каза че радикалните течения са представили Исляма като едно посегателство над европейската самоличност и са укрепили позициите си на Стария континент, превръщайки го в благоприятно място за развитието и укрепването на радикални националистически и ксенофобски течения. Той подчерта че ислямофобията, антисемитизмът и движенията срещу ЕС са във възход и че европейските политици не трябва да изпадат в клопката на исканията на крайно десните политици.

Йомер Челик посочи в статията си че мигрантската криза е показала че проблемите на Турция и на ЕС са се вплели една в друга и разрешаването им изисква едновременни и съвместни дейности. Той каза че разрешаването на мигрантската криза е изисквало сътрудничество и създаването на сигурна зона в Сирия но ЕС е установил що годе ефикасно сътрудничество по този въпрос едва през 2015 година но дори това е допринесло за постигането на много положителни резултати и преминаването на нелегални мигранти е било драстично намалено.

Йомер Челик каза че Турция е направила необходимото във връзка със споразумението от 18 Март и че ще бъде справедливо и ЕС да изпълни поетите ангажименти между които е и либерализирането на визовия режим.

Министър Челик отбеляза че не трябва да се прави разлика между терористите в борбата с тероризма защото те не са борци за свобода. Той подчерта че днес сигурността на ЕС и сигурността на Труция са силно зависими една от друга и е нужно пълно сътрудничество в борбата с тероризма. Той заяви че присъединителните преговори представляват гръбнака на отношенията между Турция и ЕС и въпреки политическите пречки пред откриването и закриването на преговорни глави, Турция е решена да постигне критериите и нормативите на ЕС и докладът за напредъка от 2016 година е показал че тя е в много добра позиция по адаптацията към 30 от 33-те глави.

Йомер Челик заяви че Турция е демократична страна с демократична конституция и турският народ е показал значението което отдава на демокрацията опълчвайки се на опита за преврат от 15 юли на терористичната организация ФЕТО.

Министър Челик заяви че членството в ЕС е стратегическа за Турция цел и че приемайки решение за суспендирането на преговорите, Европарламента е проявил своята недалновидност.

Той подчерта че вместо да приема подобно решение, Европарламента е трябвало да изрази пълна подкрепа за Турция бореща се с тероризма и с други заплахи за съхраняването на демокрацията си.

Йомер Челик отбеляза в статията си че ЕС е длъжен да даде нужната реакция на усилията на Турция за членство и да покаже по този начин че притежава широка световна визия и че е готова да постави отношенията на ново равнище което ще бъде в интерес и на двете страни.


Етикети: #статия , #ЕС

Още новини по темата