Коня...

Коня-градът на Мевляна...

570546
Коня...

В днешната ни програма ще посетим град Коня който се намира в Централен Анадол.

След битката при Манцикерт, турските родове започват да се стичат в Анадола и много от тях се настаняват в района на град Коня, където се основава и Анадолската Селджуска империя.

От едната страна на този град се простира езоро Туз а от другата страна се издигат хребетите на Тавърските планини.

Основател на Великата Селджукска Империя и Султан Сюлейман, син на Селджук бей. С обявяването на град Коня за столица на селджукската държава, той започва бързо да се разраства и се превръща във важен научен, културен и административен център. До рухването на държавата в следствие на монголските нашествия, в Коня са построени много големи и важни културни монументи. Кервансараите построени от селджукските владетели осигуряваха безопасността на керваните движещи се по търговските пътища от изток на запад. Кервансараите построени от селджукските султани се наричаха Султан Хан.

Роля за нарастването на числеността на населението в Анадола изиграват и важните от този период медресета в Коня, Кайсери и Сивас. В тези медресета се изучаваха природни науки като математика, астрономия и медицина. В тях се водеха и различни научни изследвания. Лечението в болниците на тези медресета е било напълно безплатно и те са се финансирали благодарение на приходите от фондациите основани от селджукските султани.

Анадолската селджускка държава водеше тежка борба с кръстоноците в Ерусалим и с Византия. В периода на управление на султан Кейкубат в Анадолът е бил център на благосъстоянието. Джамията на върха на хълма Аляттин в град Коня е пример за висаката културна стойност на монументите построени по време на селджукската държава.

В Коня се стичаха важни източни учени и религиозни дейци и това привличаше турските родове в Анадола. Заедно с тях в Анадола пристига и големия турски суфит и мистик Мевляна Джеляледдини Руми. Неговата философия и днес продължада да проповядва любов към ближния.

Ежегодно в град Коня се организират церемонии в матен на този голям мистик и богослов. За тези церемонии Шеби Аруз в Коня се стичат посетители от четирите краищка на света за да птроследят танца Сема.

За него смъртта бе ден на радостта от изправянето пред погледа на всевишния Аллах.

Град Коня, столицата на Анадолската Селджукска Държава и днес продължава да съхранява духа на великите селджукски владетели и на мистика и философ Мевляна Джеляледдини Руми.

Ако посетите град Коня, не заравяйте да посетите и тюрбето на Мевляна.


Етикети: #Коня

Още новини по темата